Program P1-0179

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov

vodja programa Dr. Svete Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08284 Dr. Jurij Svete 938.11 0 82.33 399.05 623 0.61 1128 221 14 9 5.25 0 0 0.08 2.82 10.00 5.33 18.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17140 Tončka Kozamernik-Hudeček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
26548 Dr. Jernej Wagger 35.00 0 0 35.00 42 0.72 94 22 7 4 0 0 0 0 0.11 1.42 0 1.53 2011
29400 Dr. Črt Malavašič 50.83 0 0 43.20 7 0.87 16 5 3 2 0 0 0 0 0.17 0.99 0 1.16 2011 2011
29401 Dr. Jernej Baškovč 53.94 0 22.72 45.85 6 0.70 9 5 2 1 0 0 0 0 0.19 0.80 0 0.99 2011,2012 2012
31859 Dr. Jure Bezenšek 182.18 0 15.13 110.18 31 0.88 81 22 5 3 0 0 0 0 0.57 1.40 0 1.97 2011,2012,2013 2013
31949 Dr. Ana Novak 33.52 0 0 21.40 11 0.77 20 7 3 2 0 0 0 0 0.10 0.95 0 1.05 2011,2012 2013
33302 Dr. Tanja Koleša Dobravc 61.63 0 0 33.31 11 0.76 27 22 2 2 0 0 0 0 0.18 0.94 0 1.12 2015 2015
34344 Dr. Gregor Strle 117.30 99.71 99.71 99.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0 0 0.52 2015 2015
34346 Dr. Luka Šenica 49.58 0 17.91 17.91 1 0.35 2 2 1 1 0 0 0 0 0.15 0.37 0 0.52 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34601 Dr. Benjamin Prek 26.70 0 0 16.08 7 0.94 17 8 2 2 0 0 0 0 0.08 1.06 0 1.14 2014
37721 Dr. Giorgio Mirri 50.77 0 50.77 50.77 47 1.00 118 60 3 2 0 0 0 0 0.20 1.78 0 1.98 2015
00868 Dr. Branko Stanovnik 1550.68 0 66.56 390.97 998 0.64 1613 221 15 10 0.71 0 0 0.08 4.30 10.00 0.79 15.09 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17142 Tatjana Toporiš Stipanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18423 Dr. Bogdan Štefane 119.35 0 76.46 101.45 155 1.00 327 32 11 7 2.72 0 0.06 0 0.44 3.58 2.78 6.80 2015,2016
19405 Dr. Franc Požgan 100.79 0 60.68 85.67 291 0.84 582 78 10 8 0 0 0 0 0.37 5.69 0 6.06 2015,2016
22602 Dr. Uroš Grošelj 756.18 0 67.20 431.13 274 0.63 641 91 10 8 0 0 0 0 2.35 5.20 0 7.55 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35336 Sebastijan Ričko 67.96 0 0 13.27 1 0.30 4 3 1 1 0 0 0 0 0.19 0.32 0 0.51 2012,2013,2014,2015,2016
35340 Jona Mirnik 24.86 0 0 11.20 1 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.08 0.42 0 0.50 2012,2013,2014,2015,2016
36315 Eva Pušavec Kirar 41.98 0 0 26.80 1 0.27 2 2 1 1 0 0 0 0 0.13 0.29 0 0.42 2013,2014,2015,2016
36635 Helena Brodnik 39.82 0 39.82 39.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0.17 2016
37406 Mag. Urša Tomažin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38130 Mag. Miha Drev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 4301.18 99.71 599.29 1972.77 1672 0.85 3066 221 24 17 8.68 0 0.06 0.16 13.12 45.21 8.90 67.23
Izračun na število doktorjev 827.15 19.18 115.25 379.38 321.54 0.16 589.62 1.67 0 0.01 0.03 2.52 8.69 1.71 12.93
Izračun na FTE: 1.61 2671.54 61.93 372.23 1225.32 1038.51 0.53 1904.35 5.39 0 0.04 0.10 8.15 28.08 5.53 41.76


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016