Program P1-0222

Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika

vodja programa Dr. Moravec Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
20268 Dr. Primož Moravec 737.76 0 143.78 511.84 97 0.62 66 11 4 6 0 0 0 0 2.41 2.24 0 4.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01639 Dr. Anton Cedilnik 0 0 0 0 5 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.08 0 0.08 2011,2012
05484 Dr. Edvard Kramar 45.00 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.12 0.02 0 0.14 2011,2012
16201 Dr. Bojana Zalar 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2011,2012
18838 Dr. Primož Potočnik 882.38 0 83.36 568.94 636 0.66 389 42 10 13 0.07 0 0 0 2.79 10.00 0.07 12.86 2011,2012,2013,2014
19511 Dr. Janko Bračič 201.84 0 86.39 171.57 60 0.07 46 20 4 4 0 0 0 0 0.71 1.07 0 1.78 2011,2012,2013,2014
20269 Dr. Iztok Kavkler 17.65 0 0 0 8 0.10 7 5 2 2 0 0.09 0.10 0.01 0.05 0.23 0.20 0.48 2011,2012
28580 Dr. Matej Zajec 42.30 0 0 42.30 1 0.40 1 1 1 1 0 0 0 0 0.14 0.42 0 0.56 2011,2012,2013
28586 Dr. Gabriel Verret 251.78 0 70.87 99.67 71 0.51 52 8 5 6 0 0 0 0 0.79 1.69 0 2.48 2011,2012,2013 2011
30822 Dr. Nina Otopal 107.58 0 0 91.44 4 0.80 4 4 1 1 0 0 0 0 0.35 0.87 0 1.22 2011,2012,2013,2014 2014
33230 Dr. Nina Ružić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015 2015
33231 Dr. Katja Berčič 45.94 0 0 40.60 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.15 0.02 0 0.17 2011,2012,2013 2015
05478 Dr. Mirko Dobovišek 160.44 0 0 0 30 0 22 15 2 3 0 0 0 0 0.43 0.50 0 0.93 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08398 Dr. Tomaž Košir 228.07 0 0 46.18 109 0.20 66 9 5 6 0 0 0 0 0.64 2.02 0 2.66 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09573 Dr. Matjaž Omladič 748.64 0 126.13 308.39 448 0.05 212 39 8 10 0 0 0 0.09 2.29 7.52 0.09 9.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11709 Dr. Roman Drnovšek 1076.61 0 248.30 739.55 143 0.31 83 14 5 7 0 0 0 0 3.53 2.69 0 6.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12040 Dr. Janez Bernik 298.60 0 34.11 242.04 43 0.26 27 4 3 4 0 0 0 0 0.98 0.98 0 1.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 197.76 0 26.50 117.44 58 0.17 35 8 3 4 0 0 0 0 0.63 1.14 0 1.77 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12191 Dr. Aleksej Turnšek 475.08 0 271.01 434.08 141 0.03 85 24 6 7 0 0 0 0 1.74 2.38 0 4.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13430 Dr. Gregor Cigler 153.91 0 53.52 146.15 10 0.07 6 3 2 2 0 0 0 0 0.55 0.24 0 0.79 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15127 Dr. Jakob Cimprič 816.14 0 413.02 702.77 75 0.54 53 7 5 5 0 0 0 0 2.93 1.79 0 4.72 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16331 Dr. David Dolžan 420.13 0 26.50 193.66 68 0.46 51 10 5 5 0 0 0 0 1.27 1.59 0 2.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18170 Dr. Gregor Šega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18893 Dr. Bojan Kuzma 664.17 0 150.16 338.02 143 0.34 104 15 5 7 0 0 0 0 2.10 2.72 0 4.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20037 Dr. Marjeta Kramar Fijavž 91.77 0 0 31.75 122 0.07 90 33 5 5 0 0 0 0 0.26 2.10 0 2.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20267 Dr. Karin Cvetko Vah 544.67 0 0 155.11 41 0.40 29 6 3 4 0 0 0 0 1.55 1.08 0 2.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22353 Dr. Igor Klep 1143.23 53.33 569.96 865.74 174 0.69 129 20 6 7 0 0 0 0 4.05 3.59 0 7.64 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22723 Dr. Polona Oblak 542.01 0 80.02 339.38 79 0.58 63 10 5 6 0 0 0 0 1.73 1.90 0 3.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23213 Dr. Blaž Mojškerc 45.47 0 0 45.47 76 0 22 15 2 2 0 0 0 0 0.15 1.27 0 1.42 2015,2016
23962 Dr. Dejan Velušček 133.07 0 104.78 104.78 4 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.49 0.14 0 0.63 2012,2013,2014,2015,2016
24184 Dr. Nika Novak 28.19 0 0 28.19 14 0.20 10 3 2 3 0 0 0 0 0.10 0.43 0 0.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24328 Dr. Aljoša Peperko 514.76 0 111.50 437.54 14 0.30 12 6 2 2 0 0 0 0 1.73 0.53 0 2.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25610 Dr. Marko Orel 398.42 0 214.06 300.48 43 0.30 31 7 4 5 0.01 0 0 0.16 1.40 1.02 0.17 2.59 2012,2013,2014,2015,2016
28255 Dr. Kristijan Cafuta 212.64 0 35.80 181.64 7 0.70 7 4 1 1 0 0 0 0 0.71 0.82 0 1.53 2013,2014,2015,2016
28585 Dr. Klemen Šivic 331.78 0 80.27 306.11 19 0.44 17 4 3 3 0 0 0 0 1.13 0.76 0 1.89 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29584 Dr. Marko Kandić 709.74 0 225.04 579.64 18 0.38 14 6 2 2 0 0 0 0 2.43 0.68 0 3.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2012
30825 Dr. Aleš Toman 124.18 0 105.55 105.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0.47 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
30826 Dr. Janez Šter 366.51 0 0 122.89 5 0.36 4 2 1 1 0 0 0 0 1.06 0.44 0 1.50 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
32023 Dr. Nik Stopar 145.57 0 0 0 5 0.30 4 2 1 1 0 0 0 0 0.39 0.38 0 0.77 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
33580 Dr. Boris Cergol 47.10 0 0 45.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0.16 2015,2016
35590 Dr. Joao Paulo Pita Da Costa 0 0 0 0 2 0.37 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.40 0 0.40 2016
37670 Dr. Matija Vidmar 215.01 0 109.90 138.49 12 1.00 38 38 1 1 0 0 0 0 0.73 1.20 0 1.93 2014,2015,2016
Skupaj 13165.90 53.33 3370.53 8583.00 2462 0.42 1556 42 15 20 0.08 0.09 0.10 0.26 43.14 56.97 0.53 100.64
Izračun na število doktorjev 433.09 1.75 110.87 282.34 80.99 0.01 51.18 0 0 0 0.01 1.42 1.87 0.02 3.31
Izračun na FTE: 2.20 5984.50 24.24 1532.06 3901.36 1119.09 0.19 707.27 0.04 0.04 0.05 0.12 19.61 25.90 0.24 45.75


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016