Program P1-0242

Kemija in struktura bioloških učinkovin

vodja programa Dr. Plavec Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
10082 Dr. Janez Plavec 2248.12 817.37 1469.22 1799.75 753 1.00 1535 66 20 12 10.00 5.00 0 0.09 6.52 10.00 10.00 26.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29036 Dr. Igor Zhukov 120.49 0 75.08 102.42 267 1.00 579 93 12 9 0 0 0 0 0.44 5.45 0 5.89 2011,2012
31911 Dr. Eva Čeh 73.19 17.95 68.79 68.79 1 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.31 0.09 0 0.40 2014,2015 2013
33104 Dr. Matjaž Deželak 117.86 0 0 43.45 1 0.30 3 2 1 1 0 0 0.03 0 0.34 0.32 0.03 0.69 2011,2012,2013 2014
33235 Dr. Andrea Kišić 204.52 113.53 167.19 183.85 11 1.00 24 11 3 2 0 0 0 0 0.86 1.18 0 2.04 2011,2012,2013,2014,2015 2014
33237 Dr. Slavko Rast 141.20 0 91.11 120.54 5 0.60 15 5 3 1 0 0 0 0 0.52 0.68 0 1.20 2012,2013,2014,2015 2014
12832 Dr. Barbara Mohar 908.18 523.10 784.01 876.18 251 0.91 467 58 12 9 0.21 0 0 0 3.87 5.09 0.21 9.17 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17916 Dr. Iztok Jože Košir 893.92 291.64 421.94 301.96 888 0.39 669 186 13 11 1.13 0.26 1.93 1.16 3.05 10.00 4.48 17.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22575 Dr. Primož Šket 605.53 229.72 408.19 445.38 137 1.00 330 49 12 7 0 0 0.25 0 2.33 3.28 0.25 5.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24448 Dr. Mirko Cevec 163.75 23.59 118.88 146.81 30 1.00 95 39 5 4 0 0 0 0 0.64 1.50 0 2.14 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24975 Dr. Damjan Makuc 279.23 18.33 116.87 240.01 115 1.00 256 29 11 7 0 0 0 0 0.99 2.92 0 3.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28022 Dr. Peter Podbevšek 217.47 80.44 136.19 165.43 24 1.00 73 21 5 3 0 0 0 0 0.83 1.40 0 2.23 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
30845 Dr. Marko Trajkovski 201.06 62.95 170.90 170.90 25 1.00 68 23 4 3 0 0 0.27 0 0.80 1.42 0.27 2.49 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
31950 Dr. Petra Galer 79.46 49.85 49.85 49.85 21 1.00 72 68 2 1 0 0 0 0 0.30 1.35 0 1.65 2015,2016 2014
32112 Dr. Martina Lenarčič Živković 62.43 0 53.06 53.06 13 0.47 34 27 2 2 0 0 0 0 0.25 0.69 0 0.94 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
34525 Maja Marušič 242.01 169.88 184.66 217.77 13 1.00 50 15 4 3 0 0 0 0 1.03 1.22 0 2.25 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35062 Tanja Potočnik 55.15 0 11.92 32.15 2 0.35 6 6 1 1 0 0 0 0 0.18 0.38 0 0.56 2012,2013,2014,2015,2016
35144 Vojč Kocman 136.03 127.36 127.36 127.36 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0.60 0.02 0 0.62 2012,2013,2014,2015,2016
36419 Jasna Brčić 86.44 80.44 80.44 80.44 1 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.38 0.42 0 0.80 2013,2014,2015,2016
37419 Miha Ocvirk 16.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2014,2015,2016
37459 Andrej Emanuel Cotman 78.20 66.47 66.47 66.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0.33 2014,2015,2016
37460 Urška Slapšak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38253 Mag. Gašper Poklukar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 6930.24 2672.62 4602.13 5292.57 2178 1.00 3314 186 29 21 11.34 5.26 2.48 1.25 24.61 47.41 15.24 87.26
Izračun na število doktorjev 707.17 272.72 469.61 540.06 222.24 0.10 338.16 1.16 0.54 0.25 0.13 2.51 4.84 1.56 8.90
Izračun na FTE: 2.75 2520.09 971.86 1673.50 1924.57 792.00 0.36 1205.09 4.12 1.91 0.90 0.45 8.95 17.24 5.54 31.73


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016