Program P1-0292

Topologija, geometrija in nelinearna analiza

vodja programa Dr. Repovš Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07083 Dr. Dušan Repovš 4755.12 248.80 1776.18 2863.05 818 0.42 477 20 9 13 0 0 0 0.78 6.17 10.00 0.78 16.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04640 Dr. Marjeta Škapin Rugelj 0 0 0 0 12 0 12 8 1 2 0 0 0 0 0 0.20 0 0.20 2011
13431 Dr. Sašo Strle 163.40 0 71.89 140.40 97 0.32 77 22 4 6 0 0 0 0 0.58 1.94 0 2.52 2011,2012
13651 Dr. Matjaž Željko 37.38 0 31.77 31.77 73 0.60 56 27 4 4 0 0 0 0 0.14 1.82 0 1.96 2011,2012
26522 Dr. Žiga Virk 604.71 0 44.90 214.76 43 0.35 32 11 4 4 0 0 0 0 1.78 1.07 0 2.85 2011,2012,2013,2014,2015
28252 Dr. Dikran Dikranian 1308.16 0 203.22 383.87 456 0.42 279 20 7 10 0 0 0 0 3.89 8.02 0 11.91 2011,2012,2013,2014,2015
29583 Dr. Aleksandra Franc 94.12 0 0 0 3 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0.50 2011,2012 2012
31192 Dr. Mykhaylo Zarichnyy 463.89 0 86.79 113.66 107 0.17 61 27 4 6 0 0 0 0 1.38 1.95 0 3.33 2011,2012,2013,2014,2015
31193 Dr. Taras Banakh 2073.01 0 26.08 545.55 195 0.21 129 7 4 7 0 0 0 0 4.38 3.46 0 7.84 2011,2012,2013,2014,2015
32025 Dr. Sara Kališnik 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2011,2012 2013
34563 Peter Lendero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
03342 Dr. Matija Cencelj 213.97 0 0 106.51 64 0.18 41 6 4 4 0 0 0 0 0.64 1.25 0 1.89 2011,2012,2013,2016
08947 Dr. Neža Mramor-Kosta 67.75 0 28.17 28.17 71 0.10 41 31 2 3 0 0 0 0 0.22 1.28 0 1.50 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10768 Dr. Petar Pavešić 515.51 80.00 136.39 222.15 33 0.13 17 3 2 4 0 0 0 0 1.66 0.68 0 2.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18839 Dr. Aleš Vavpetič 198.63 0 0 28.14 31 0.12 20 5 2 3 0 0 0 0 0.55 0.64 0 1.19 2011,2012,2013,2016
21969 Dr. Jaka Smrekar 322.52 0 40.50 128.39 11 0.13 8 2 2 2 0.20 0 0 0 0.98 0.31 0.20 1.49 2011,2012,2013,2014,2016
29964 Dr. Vicentiu Radulescu 4676.06 521.14 2193.28 3059.62 3379 0.77 2025 155 25 33 0 0 0 0 6.35 10.00 0 16.35 2011,2012,2013,2014,2015,2016
31487 Dr. Lyubomyr Zdomskyy 489.82 39.08 120.33 316.07 153 0.29 83 16 5 8 0 0 0 0 1.63 2.84 0 4.47 2013,2014,2015,2016
35333 Mag. Leon Lampret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
35587 Dejan Govc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
36991 Dr. Giovanni Molica Bisci 1281.98 53.33 458.64 941.35 617 1.00 431 64 11 13 0 0 0 0 4.40 10.00 0 14.40 2015,2016
37689 Dr. Raffaella Servadei 611.13 53.33 300.30 547.34 637 1.00 454 81 10 12 0 0 0 0 2.23 10.00 0 12.23 2015,2016
Skupaj 17877.16 995.68 5518.44 9670.80 6229 0.66 3880 155 28 39 0.20 0 0 0.78 37.23 65.73 0.98 103.94
Izračun na število doktorjev 1465.34 81.61 452.33 792.69 510.57 0.05 318.03 0.02 0 0 0.06 3.05 5.39 0.08 8.52
Izračun na FTE: 1.50 11918.11 663.79 3678.96 6447.20 4152.67 0.44 2586.67 0.13 0 0 0.52 24.82 43.82 0.65 69.29


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016