Program P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in alg

vodja programa Dr. Pisanski Tomaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
01941 Dr. Tomaž Pisanski 1267.00 153.84 266.28 696.50 1070 0.30 748 49 14 20 1.21 0.69 0.09 0 4.12 10.00 1.99 16.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03231 Dr. Marko Razpet 141.18 0 0 0 56 0 22 5 3 4 0 0 0 0 0.38 0.93 0 1.31 2011,2012,2013,2014
06895 Dr. Izidor Hafner 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 2011,2012,2013,2014
15571 Dr. Blaž Zmazek 57.56 0 0 0 154 0 94 20 5 7 0 0 0.53 0 0.15 2.57 0.53 3.25 2011,2012,2013,2014
19886 Dr. Emil Žagar 255.76 0 209.29 230.16 75 0.64 67 10 5 5 0 0 0 0 0.97 1.89 0 2.86 2011,2012
23467 Dr. Marjetka Krajnc 214.29 0 73.06 204.77 65 0.42 58 10 4 5 0 0 0 0 0.76 1.50 0 2.26 2011,2012
24270 Dr. Jure Pražnikar 79.57 0 55.54 55.54 19 0.33 53 37 2 2 1.27 1.86 1.33 0.03 0.29 0.65 4.49 5.43 2011,2012,2013
26521 Dr. Davorin Lešnik 0 0 0 0 8 0.40 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0.53 0 0.53 2011
28582 Dr. Andrej Muhič 63.31 0 0 30.48 15 0.32 14 4 3 3 0 0 0 0 0.19 0.57 0 0.76 2011,2012 2011
28584 Dr. Katja Prnaver 7.56 0 0 0 16 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0.02 0.27 0 0.29 2011,2012 2011
32079 Dr. Maria del Rio Francos 155.92 0 0 113.57 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.50 0.02 0 0.52 2011,2012,2013,2014 2014
34751 Boštjan Kovač 94.78 0 68.68 82.46 2 0.15 2 2 1 1 0 0 0 0 0.35 0.18 0 0.53 2014
36752 Mag. Martin Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
38393 Dr. Gordon Ian Williams 64.91 0 0 64.91 22 0.40 15 4 2 3 0 0 0 0 0.21 0.77 0 0.98 2015
01467 Dr. Vladimir Batagelj 1042.02 298.34 518.46 564.05 3318 1.00 555 72 13 20 0.37 0.03 0 0.02 3.71 10.00 0.42 14.13 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01935 Dr. Marko Petkovšek 513.95 0 15.00 35.00 671 0.87 362 65 10 12 0 0 0 0 1.40 10.00 0 11.40 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02017 Dr. Matevž Bren 148.21 11.06 40.40 40.40 581 0.11 140 48 5 5 0 0 0 0 0.47 9.79 0 10.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11234 Dr. Jurij Kovič 498.39 0 0 205.94 9 0.33 11 5 2 2 0 0 0 0 1.47 0.48 0 1.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
12303 Dr. Simona Korenjak Černe 113.85 0 45.73 45.73 34 0.30 10 4 2 4 0 0 0 0 0.36 0.87 0 1.23 2011,2012,2014,2015,2016
14273 Dr. Arjana Žitnik 256.72 0 31.49 207.99 69 0.23 42 11 4 5 0 0 0 0 0.84 1.38 0 2.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15136 Dr. Bor Plestenjak 479.45 0 290.27 407.54 70 0.30 56 9 4 5 0 0 0 0 1.74 1.47 0 3.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15137 Dr. Matjaž Zaveršnik 37.34 0 0 0 61 1.00 49 28 3 3 0 0 0 0 0.10 2.02 0 2.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15854 Dr. Andrej Bauer 462.96 0 77.21 135.95 148 0.36 118 22 6 7 0 3.77 0 0 1.37 2.83 3.77 7.97 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18838 Dr. Primož Potočnik 321.19 0 36.90 228.85 636 0.66 389 42 10 13 0.07 0 0 0 1.03 10.00 0.07 11.10 2015,2016
19284 Dr. Marko Boben 406.96 0 0 46.73 117 0.05 74 19 5 5 1.15 0 0.11 0 1.12 2.00 1.26 4.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20269 Dr. Iztok Kavkler 40.59 0 0 34.50 8 0.10 7 5 2 2 0 0.09 0.10 0.01 0.13 0.23 0.20 0.56 2014,2015,2016
20271 Dr. Gašper Jaklič 1064.15 0 552.14 773.78 103 0.54 93 19 5 6 0.06 0.35 0 0 3.73 2.26 0.41 6.40 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21658 Dr. Alen Orbanić 18.41 0 0 0 85 0.44 57 15 4 6 1.33 3.23 1.35 0.16 0.05 1.86 6.07 7.98 2015,2016
21773 Dr. Helena Zakrajšek 17.65 0 15.00 15.00 23 0 16 10 2 2 0 0 0 0 0.07 0.38 0 0.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22401 Dr. Matjaž Konvalinka 945.78 0 107.08 634.09 57 0.25 38 10 4 5 0 0 0 0 3.01 1.20 0 4.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24421 Dr. Boris Horvat 203.97 0 10.00 30.72 18 0.20 18 8 2 3 0.59 1.76 1.00 0.42 0.57 0.50 3.77 4.84 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26450 Dr. Primož Lukšič 86.53 0 10.00 53.55 7 0.40 5 4 1 1 0.65 0.95 0.61 0.37 0.28 0.52 2.58 3.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32029 Dr. Selena Praprotnik 88.32 0 29.47 75.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0.31 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
32320 Dr. Matija Pretnar 308.01 0 62.21 62.21 50 0.84 33 15 3 4 0 0.15 0.25 0 0.90 1.67 0.40 2.97 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34561 Nino Bašić 135.24 31.84 48.58 125.39 1 0.10 2 1 1 1 0 0 0 0 0.49 0.12 0 0.61 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35520 Mag. Istvan Estelyi 38.22 0 0 0 3 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.10 0.45 0 0.55 2012,2013,2014,2015,2016
37834 Dr. Alexander Keith Simpson 0 0 0 0 273 0.47 203 41 9 10 0 0 0 0 0 5.02 0 5.02 2016
Skupaj 9629.75 495.08 2562.79 5200.88 6607 0.44 2916 72 26 34 6.70 12.88 5.37 1.01 31.19 84.98 25.96 142.13
Izračun na število doktorjev 426.10 21.91 113.40 230.13 292.35 0.02 129.03 0.30 0.57 0.24 0.04 1.38 3.76 1.15 6.29
Izračun na FTE: 2.24 4299.00 221.02 1144.10 2321.82 2949.55 0.20 1301.79 2.99 5.75 2.40 0.45 13.92 37.94 11.59 63.45


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016