Program P2-0185

Potresno inženirstvo

vodja programa Dr. Fischinger Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08358 Dr. Matej Fischinger 735.79 0 389.54 410.48 953 0.75 400 186 8 9 3.22 1.09 0 0.02 2.49 10.00 4.33 16.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05559 Dr. Marjana Šijanec Zavrl 47.06 0 0 0 90 0 23 21 2 2 0 5.00 0.42 0 0.13 1.50 5.00 6.63 2011,2012,2013
16420 Dr. Damjan Marušić 57.50 0 30.00 30.00 292 0 174 111 3 3 0 0 0 0 0.19 4.87 0 5.06 2011,2012,2013,2014
24337 Dr. Miha Kramar 27.94 0 0 0 25 0 22 14 2 2 1.87 0.07 0 1.18 0.07 0.42 3.12 3.61 2011,2012
27872 Dr. Mojmir Uranjek 52.66 0 7.50 32.26 47 0.67 28 22 2 2 0 0 0 0 0.17 1.45 0 1.62 2011,2012,2013
29480 Dr. Daniel Celarec 201.87 0 155.54 155.54 42 1.00 42 29 3 3 0 0 0 0 0.74 1.70 0 2.44 2011,2012,2013,2014 2012
00025 Dr. Peter Fajfar 1151.67 40.00 477.59 477.59 4332 1.00 2078 357 23 25 3.51 0.60 0 0.11 3.74 10.00 4.22 17.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05772 Dr. Roko Žarnić 395.13 0 120.12 125.33 323 0.50 155 39 6 7 0.23 5.00 0.07 0 1.21 5.88 5.23 12.32 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08745 Dr. Iztok Peruš 541.15 0 337.45 337.45 413 0.43 268 111 6 8 0.06 0.03 0 0.01 1.88 7.31 0.10 9.29 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09063 Dr. Jana Šelih 476.12 84.75 139.73 120.18 396 0.54 147 33 8 10 0.31 0.25 0.01 0.32 1.50 7.14 0.89 9.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10379 Dr. Violeta Bokan-Bosiljkov 509.99 42.23 262.45 287.21 321 0.47 169 88 5 5 2.88 0.55 0 0.08 1.75 5.82 3.51 11.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11409 Dr. Tatjana Isaković 717.19 0 434.54 455.48 203 0.82 165 39 7 7 4.15 1.14 0 0.01 2.50 4.20 5.30 12.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15189 Dr. Vlatko Bosiljkov 527.75 43.67 319.52 344.28 166 0.36 108 22 6 6 0.71 1.77 0 0.04 1.88 3.13 2.52 7.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17449 Franci Čepon 15.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18793 Dr. Matjaž Dolšek 1709.21 0 1048.81 1175.71 725 1.00 520 75 13 15 1.61 2.15 0 1.09 5.48 10.00 4.85 20.33 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21368 Dr. Peter Kante 0 0 0 0 17 0 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0.28 0 0.28 2015,2016
28341 Dr. Klemen Rejec 127.35 0 72.25 72.25 14 1.00 13 12 1 1 0 0 0 0 0.44 1.23 0 1.67 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
30690 Dr. Meta Kržan 201.49 0 115.43 115.43 5 0.30 6 3 2 2 0 0 0 0 0.70 0.38 0 1.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
30691 Dr. David Antolinc 111.42 0 29.71 29.71 8 0.40 3 2 1 1 0 0 0 0 0.34 0.53 0 0.87 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
31961 Dr. Marko Brozovič 304.30 0 188.13 188.13 2 0.33 2 2 1 1 0.07 0 0 0 1.07 0.36 0.07 1.50 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
32691 Dr. Jure Snoj 93.65 0 0 30.01 3 0.30 3 3 1 1 0.08 0 0 0 0.27 0.35 0.08 0.70 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33101 Dr. Mirko Kosič 68.27 0 45.53 45.53 1 0.20 1 1 1 1 0.08 0 0 0 0.24 0.22 0.08 0.54 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
34367 Dr. Blaž Zoubek 197.95 0 112.72 133.66 6 0.45 6 5 1 1 0 0 0 0 0.70 0.55 0 1.25 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
34369 Klemen Sinkovič 78.90 0 47.23 47.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34372 Dr. Nuša Lazar 238.08 0 167.36 167.36 1 0.13 1 1 1 1 0 0 0 0 0.85 0.15 0 1.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
35408 Jure Žižmond 132.75 0 0 49.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0.38 2012,2013,2014,2015,2016
36443 Anže Babič 74.25 0 53.53 53.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0.28 2013,2014,2015,2016
38106 Mag. Gabrijela Jankovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 8795.13 210.65 4554.68 4883.71 5785 0.78 2963 357 27 34 18.78 17.65 0.50 2.86 29.31 77.47 39.30 146.08
Izračun na število doktorjev 542.91 13.00 281.15 301.46 357.10 0.05 182.90 1.16 1.09 0.03 0.18 1.81 4.78 2.43 9.02
Izračun na FTE: 4.05 2171.64 52.01 1124.61 1205.85 1428.40 0.19 731.60 4.64 4.36 0.12 0.71 7.24 19.13 9.70 36.07


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016