Program P2-0210

E-Gradbeništvo

vodja programa Dr. Turk Žiga


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08375 Dr. Žiga Turk 829.37 0 50.52 83.39 316 0.08 206 38 9 10 0 2.89 0 0 2.30 5.35 2.89 10.54 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06702 Dr. Iztok Kovačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
10440 Dr. Aleš Mihelič 0 0 0 0 43 0 16 10 3 3 0 0 0 0 0 0.72 0 0.72 2011,2012,2013,2014
20247 Mag. Jure Kostanjšek 15.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013,2014
20432 Jurij Velkavrh 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2011,2012,2013,2014
27996 Anton Kajzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
05805 Dr. Janez Duhovnik 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.03 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06926 Dr. Cvetka Teja Koler Povh 230.81 44.97 79.31 79.31 36 0.44 10 6 2 3 0 0 0 0 0.75 1.04 0 1.79 2013,2014,2015,2016
10562 Dr. Boštjan Brank 593.64 0 342.31 342.31 437 0.50 228 26 10 12 0 0.41 0.82 0 2.04 7.78 1.23 11.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14014 Dr. Aleksander Srdić 218.85 117.22 117.22 117.22 85 0.75 47 33 2 2 0.09 0 0.01 1.17 0.82 2.17 1.27 4.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17759 Dr. Matevž Dolenc 268.52 0 86.35 119.22 63 0.72 62 15 5 5 0 2.55 0 0 0.86 1.77 2.55 5.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18683 Dr. Tomo Cerovšek 414.44 71.45 181.85 181.85 84 1.00 75 63 2 2 0 0.71 0 0.19 1.40 2.40 0.90 4.70 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19728 Dr. Vlado Stankovski 401.92 0 146.50 146.50 176 0.17 114 49 6 6 0 3.91 0.54 0.04 1.27 3.10 4.49 8.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20326 Dr. Andreja Istenič Starčič 1165.26 244.62 514.34 514.34 105 0.12 28 7 3 6 0 2.90 0.17 0 3.95 1.87 3.07 8.89 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26550 Dr. Jaka Dujc 125.97 0 106.70 106.70 31 1.00 27 9 4 4 0 0 0 0 0.48 1.52 0 2.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27688 Dr. Robert Klinc 178.63 0 50.83 50.83 40 0.83 39 11 4 4 0 1.10 0 0 0.54 1.50 1.10 3.14 2011,2012,2013,2014,2015,2016
31855 Dr. Miha Jukić 102.40 0 75.42 75.42 5 0.47 5 5 1 1 0 0 0 0 0.37 0.55 0 0.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
33103 Dr. Sebastjan Meža 143.21 0 35.52 68.39 7 0.30 7 3 2 2 0 0 0 0 0.45 0.42 0 0.87 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
36228 Sara Piculin 81.90 0 64.25 64.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30 0 0 0.30 2013,2014,2015,2016
Skupaj 4776.49 478.26 1851.12 1949.73 1257 0.52 739 63 14 21 0.09 14.47 1.54 1.40 15.59 30.22 17.50 63.31
Izračun na število doktorjev 361.86 36.23 140.24 147.71 95.23 0.04 55.98 0.01 1.10 0.12 0.11 1.18 2.29 1.33 4.80
Izračun na FTE: 2.06 2318.68 232.17 898.60 946.47 610.19 0.25 358.74 0.04 7.02 0.75 0.68 7.57 14.67 8.50 30.73


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016