Program P2-0248

Inovativni izdelovalni sistemi

vodja programa Dr. Herakovič Niko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
10499 Dr. Niko Herakovič 925.31 150.00 403.91 430.77 44 0.41 52 11 5 4 10.00 1.05 0.57 0.01 3.13 1.14 10.00 14.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
00807 Dr. Karl Kuzman 239.87 0 45.83 109.48 799 1.00 548 163 10 14 0.81 0 0.22 0.01 0.74 10.00 1.04 11.78 2011,2012
03553 Dr. Dragica Noe 0 0 0 0 15 0 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 2011
05911 Dr. Zlatko Kampuš 4.20 0 0 0 313 0 165 62 8 8 0 0 0 0 0.01 5.22 0 5.23 2011,2012
13182 Dr. Francelj Trdič 19.97 0 0 0 22 1.00 17 10 2 2 0 0 0 0 0.05 1.37 0 1.42 2011,2012
15695 Dr. Gašper Gantar 40.35 0 0 0 259 0.30 127 57 6 6 0 0 0 0 0.11 4.62 0 4.73 2012,2013
16005 Dr. Blaž Nardin 99.78 0 0 0 97 0.93 50 10 5 5 0 3.30 1.80 0 0.27 2.55 5.00 7.82 2011,2012,2013
23834 Dr. Boris Vidrih 60.44 42.94 42.94 42.94 118 0.53 97 61 5 4 0 0 0 0 0.25 2.50 0 2.75 2014 2011
24906 Dr. Gašper Šušteršič 0 0 0 0 24 0.40 17 11 2 2 0.61 0 0 0 0 0.80 0.61 1.41 2013
25464 Dr. Aleš Petek 19.89 0 0 0 89 1.00 76 24 7 7 0 0 0 0 0.05 2.48 0 2.53 2011
29935 Mladen Cvjetičanin 9.80 0 0 0 10 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0.03 0.17 0 0.20 2011,2012
33239 Dr. Marko Jerman 89.65 0 0 0 1 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.24 0.12 0 0.36 2011,2012,2013,2014,2015 2016
34022 Nejc Matjaž 4.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014
34809 Marko Ivanušič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
07125 Dr. Peter Metlikovič 51.64 0 40.56 40.56 3 0.20 3 1 1 1 0 0 0 0 0.20 0.25 0 0.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09006 Dr. Mihael Junkar 191.38 50.00 75.11 75.11 313 0.40 245 47 9 10 3.01 0.63 0 0.01 0.64 5.62 3.65 9.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12260 Dr. Andrej Lebar 201.83 0 0 43.50 58 0.20 56 23 4 4 0.53 1.08 0.11 0.03 0.57 1.17 1.75 3.49 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12957 Dr. Tomaž Pepelnjak 450.82 0 0 80.01 320 0.25 188 57 8 8 2.21 0.53 0.30 0.03 1.25 5.58 3.07 9.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17999 Matjaž Rot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18553 Dr. Joško Valentinčič 331.68 0 88.84 111.22 97 0.85 82 15 5 6 4.23 0.19 0 0.04 1.01 2.47 4.46 7.94 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21232 Dr. Mihael Debevec 214.70 0 81.11 81.11 19 0.57 22 11 3 3 0.32 0 0.04 0 0.67 0.89 0.36 1.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23469 Dr. Henri Orbanić 157.31 50.00 50.00 50.00 54 0.07 47 15 4 5 0 0 0 0 0.51 0.97 0 1.48 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24274 Dr. Marko Uplaznik 40.00 40.00 40.00 40.00 23 0 25 12 2 2 0 0 0 0 0.20 0.38 0 0.58 2014,2015,2016
29052 Edo Adrović 9.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30912 Dr. Izidor Sabotin 172.94 0 25.11 25.11 9 0.73 14 5 3 3 0 0 0 0 0.50 0.88 0 1.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
31322 Dr. Marko Šimic 401.16 0 182.94 182.94 25 0.82 32 11 4 4 0.32 0 0.04 0 1.31 1.24 0.36 2.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
31395 Dr. Fevzi Kafexhiu 0 0 0 0 0 0.13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 2015,2016
38468 Pavel Drešar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 3736.72 332.94 1076.35 1312.75 1720 0.70 1253 163 15 20 22.04 6.78 3.08 0.13 11.78 50.80 30.30 92.88
Izračun na število doktorjev 291.93 26.01 84.09 102.56 134.38 0.05 97.89 1.72 0.53 0.24 0.01 0.92 3.97 2.37 7.26
Izračun na FTE: 2.14 1746.13 155.58 502.97 613.43 803.74 0.33 585.51 10.30 3.17 1.44 0.06 5.50 23.74 14.16 43.40


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016