Program P2-0260

Mehanika konstrukcij

vodja programa Dr. Planinc Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14507 Dr. Igor Planinc 916.31 0 485.59 710.53 630 0.69 442 60 12 15 0 0.37 0 0.40 3.23 10.00 0.77 14.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20157 Dr. Bojan Čas 0 0 0 0 214 0 150 32 7 8 0 0 0 0 0 3.57 0 3.57 2011,2012,2013
28340 Mojca Markovič 56.75 0 54.25 54.25 6 0.80 6 5 1 1 0 0 0 0 0.23 0.90 0 1.13 2011,2012,2013
29320 Dr. Aleš Kroflič 141.95 0 75.45 97.74 34 0.75 30 18 3 3 0 0 0 0 0.50 1.32 0 1.82 2011,2012,2013 2012
30509 Dr. Anka Ilc 0 0 0 0 15 0 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 2012
33293 Dr. Jerneja Kolšek 0 0 0 0 3 0.26 3 3 1 1 1.05 0.21 0.05 1.26 0 0.31 2.57 2.88 2012
34257 Miha Jakšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
02189 Dr. Miran Saje 958.05 0 457.29 683.32 1160 0.78 727 60 15 19 0 0 0 0.09 3.31 10.00 0.09 13.40 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08437 Dr. Goran Turk 835.79 44.97 437.61 485.77 674 0.40 487 88 11 14 0.41 1.50 0.23 0.21 2.87 10.00 2.35 15.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09217 Dr. Stanislav Srpčič 122.30 0 68.39 68.39 101 1.00 67 20 5 5 0 0 0 0 0.43 2.68 0 3.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16142 Dr. Rado Flajs 52.00 0 0 0 40 0 26 14 3 3 0 0 0 0 0.14 0.67 0 0.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19121 Dr. Dejan Zupan 473.65 0 184.96 300.07 253 0.80 166 42 8 8 0 0 0 0 1.58 5.02 0 6.60 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23474 Dr. Simon Schnabl 329.00 0 152.59 250.33 246 0.94 188 60 7 7 0 0.31 0 0 1.15 5.04 0.31 6.50 2011,2012,2014,2015,2016
25423 Dr. Tomaž Hozjan 631.18 114.22 352.97 392.78 60 0.52 42 20 3 3 0 0.10 0 0.01 2.26 1.52 0.11 3.89 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27666 Dr. Gregor Trtnik 20.00 0 0 0 186 1.00 179 88 6 7 0 0 5.00 0 0.05 4.10 5.00 9.15 2016
27673 Dr. Eva Zupan 282.92 0 76.54 193.50 48 0.91 48 24 4 3 0 0 0 0 0.93 1.71 0 2.64 2011,2012,2013,2014,2016
30809 Dr. Peter Češarek 234.94 0 78.85 126.41 8 0.65 10 8 2 2 0 0 0 0 0.76 0.78 0 1.54 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
32030 Klara Pirmanšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33102 Dr. Urška Bajc 53.24 0 0 20.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
34368 Dr. Robert Pečenko 194.23 40.17 83.89 83.89 1 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.67 0.09 0 0.76 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2016
35925 Mitja Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
36444 Anita Treven 93.48 0 0 49.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0.28 2013,2014,2015,2016
Skupaj 5395.79 199.36 2508.38 3516.55 1669 0.64 1150 88 17 22 1.46 2.49 5.28 1.97 18.54 57.96 11.20 87.70
Izračun na število doktorjev 499.61 18.46 232.26 325.61 154.54 0.06 106.48 0.14 0.23 0.49 0.18 1.72 5.37 1.04 8.12
Izračun na FTE: 2.20 2452.63 90.62 1140.17 1598.43 758.64 0.29 522.73 0.66 1.13 2.40 0.90 8.43 26.35 5.09 39.86


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016