Program P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

vodja programa Dr. Kržan Mojca


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08095 Dr. Mojca Kržan 186.03 17.73 56.91 71.58 137 1.00 385 134 8 6 0 0 0 0 0.60 3.28 0 3.88 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17932 Sonja Rozman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
17934 Cvetka Blažek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
17938 Petra Ponebšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
18387 Dr. Aleš Mlinarič 11.72 0 0 0 73 0 106 14 8 5 0 0 0 0 0.03 1.22 0 1.25 2011,2012,2013
24390 Dr. Simona Rajtar Osredkar 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2011,2012,2013
25783 Dr. David Osredkar 0 0 0 0 1 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2011
26446 Dr. Barbara Dariš 9.41 0 0 0 7 0 12 12 1 1 0 0 0 0 0.03 0.12 0 0.15 2011,2012,2013
27888 Dr. Lucija Šarc 44.23 0 0 0 5 0.24 9 4 2 2 0 0 0 0 0.12 0.32 0 0.44 2011
30953 Dr. Mitja Mitrovič 51.20 28.29 43.52 43.52 1874 1.00 2136 978 9 6 0 0 0 0 0.22 10.00 0 10.22 2012,2013 2013
33390 Petra Perin 14.71 0 0 0 4 1.00 12 7 2 2 0 0 0 0 0.04 1.07 0 1.11 2012,2013
36895 Lea Vilman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
01547 Dr. Lavrencij Stanovnik 115.50 0 25.45 79.67 41 0.44 54 26 4 2 0 0 0 0 0.38 1.12 0 1.50 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08313 Dr. Ilonka Ferjan 81.49 0 0 0 27 0.27 56 20 4 2 0 0 0 0 0.22 0.72 0 0.94 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10990 Dr. Katarina Černe 137.27 0 54.37 75.15 19 0.36 32 11 3 3 0 0 0.01 0 0.46 0.68 0.01 1.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15536 Dr. Metoda Lipnik Štangelj 495.56 0 40.76 49.06 32 0.50 83 14 5 2 0 0 0 0 1.38 1.03 0 2.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16340 Dr. Uroš Potočnik 718.72 27.45 149.39 208.41 1921 1.00 2231 978 13 8 0.04 0.39 0.60 0.07 2.18 10.00 1.10 13.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17935 Jožica Košir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17936 Mojca Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17937 Matjaž Hrovat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17939 Nevenka Dolžan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17940 Marjetka Jakomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18616 Dr. Majda Pajnkihar 585.89 0 153.15 153.15 168 0.12 47 38 3 4 0 0.42 0.33 0 1.76 2.92 0.75 5.43 2013,2014,2015,2016
22072 Dr. Tomaž Zupanc 63.82 0 10.85 10.85 126 1.00 203 40 8 5 0 0 0 0 0.19 3.10 0 3.29 2014,2015,2016
22621 Dr. Polonca Ferk 273.39 0 13.33 73.74 78 0.47 107 32 5 4 0.44 0 0 0 0.79 1.77 0.44 3.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28417 Dr. Katja Repnik 265.21 0 53.16 83.81 6 0.12 18 7 3 2 0 0 0 0 0.81 0.22 0 1.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
29416 Dr. Lovro Žiberna 447.10 28.15 171.91 226.70 61 1.00 126 30 7 5 0 0 0 0 1.47 2.02 0 3.49 2012,2013,2014,2015,2016 2011
33104 Dr. Matjaž Deželak 142.86 0 14.56 99.76 1 0.30 3 2 1 1 0 0 0.03 0 0.46 0.32 0.03 0.81 2014,2015,2016 2014
33666 Dr. Vojko Berce 133.95 0 47.15 75.52 14 1.00 35 8 5 3 0 0 0 1.89 0.44 1.23 1.89 3.56 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34478 Larisa Zemljič 14.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35232 Staša Jurgec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
36818 Dr. Helena Sabina Čelešnik 14.29 0 14.29 14.29 434 1.00 586 190 8 5 0 0 0 0 0.06 8.23 0 8.29 2016
36896 Barbara Buh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
Skupaj 3807.06 101.62 848.80 1265.21 3198 1.00 4307 978 24 18 0.48 0.81 0.97 1.96 11.68 49.41 4.22 65.31
Izračun na število doktorjev 292.85 7.82 65.29 97.32 246.00 0.08 331.31 0.04 0.06 0.07 0.15 0.90 3.80 0.32 5.02
Izračun na FTE: 1.94 1962.40 52.38 437.53 652.17 1648.45 0.52 2220.10 0.25 0.42 0.50 1.01 6.02 25.47 2.18 33.66


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016