Program P3-0308

Ateroskleroza in tromboza

vodja programa Dr. Poredoš Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
04548 Dr. Pavel Poredoš 841.87 85.00 169.46 309.15 396 1.00 922 106 18 11 0 0 0 0.11 2.63 7.60 0.11 10.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
00365 Dr. Irena Keber 14.00 0 0 11.90 815 1.00 1733 549 17 12 0 0 0 0 0.05 10.00 0 10.05 2011,2012,2013
05034 Dr. Mojca Stegnar 135.61 84.13 104.66 104.66 450 0.25 988 89 18 14 0 0 0 0 0.56 7.75 0 8.31 2011,2012,2013
05888 Dr. Nina Vene-Klun 23.85 0 0 0 74 0.16 135 73 5 5 0 0 0 0 0.06 1.39 0 1.45 2011,2012,2013,2014
14642 Dr. Alenka Mavri 105.07 0 0 0 267 0.76 656 163 12 10 0 0 0 0.34 0.28 5.21 0.34 5.83 2011,2012,2013,2014
17712 Mag. Janez Podobnik 7.84 0 0 0 3 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0.02 0.05 0 0.07 2011,2012
17725 Marinka Tehovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
17728 Sonja Bogdanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
18377 Dr. Monika Štalc 121.52 0 0 0 27 0.38 55 23 4 3 0 0 0 0 0.32 0.83 0 1.15 2011,2012,2013,2014
18392 Meaz Agič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
18393 Marjanca Čuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
18394 Mihela Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
18820 Katja Tušar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
18822 Blažka Klemenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
19346 Biserka Klemenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
19698 Štefka Ažman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
20252 Dr. Tjaša Vižintin 11.11 0 5.00 5.00 3 0 8 4 2 1 0 0 0 0 0.03 0.05 0 0.08 2011,2012,2013,2014
24230 Urška Hvala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
24231 Marija Pšeničnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
26483 Dr. Mateja Bedenčič 15.54 0 15.54 15.54 23 0 21 11 2 2 0 0 0 0 0.06 0.38 0 0.44 2011,2012
28973 Silvija Ravnikar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
32186 Maja Vučnik 0 0 0 0 0 0.20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0.20 2011,2012
05965 Dr. Matija Kozak 97.77 19.13 39.67 39.67 117 1.00 343 164 5 5 0 0 0 0.36 0.33 2.95 0.36 3.64 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07630 Dr. Aleš Blinc 242.32 9.65 61.77 123.06 705 1.00 1198 512 14 11 0 0 0 0.95 0.78 10.00 0.95 11.73 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08094 Dr. Mirza Šabovič 735.67 0 117.81 260.75 361 0.86 693 51 14 9 0 0 0 0.17 2.21 6.88 0.17 9.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11685 Dr. Zlatko Fras 81.75 22.98 47.09 47.09 938 1.00 1463 549 9 6 0 0 0 1.13 0.30 10.00 1.13 11.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15637 Dr. Mojca Božič Mijovski 217.60 0 53.07 93.36 99 0.16 190 38 8 5 0 0 0 0.39 0.68 1.81 0.39 2.88 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17724 Andreja Pavlovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17729 Bojana Koščak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17732 Jana Mravlje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18395 Katja Janša-Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18396 Milojka Javoršek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18397 Anica Mencinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19345 Dr. Miran Šebeštjen 137.60 0 0 67.08 518 1.00 1221 759 13 8 0 0 0 0.29 0.41 9.63 0.29 10.33 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21331 Simona Auman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21359 Dr. Gregor Tratar 19.36 0 12.01 12.01 74 1.00 180 139 5 4 0 0 0 0.08 0.07 2.23 0.08 2.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21631 Biljana Milutinovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21885 Renata Žučko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22067 Karmen Zagorc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22347 Dr. Barbara Eržen 125.66 0 0 11.21 33 0.38 80 22 5 4 0 0 0 0 0.35 0.93 0 1.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24232 Agica Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2016
24283 Mojca Perovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24467 Dr. Borut Jug 198.93 0 19.61 89.59 302 1.00 758 549 8 5 0 0 0 0.09 0.60 6.03 0.09 6.72 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28974 Nevenka Marinič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29298 Katja Sinkovič-Lukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30830 Dr. Mateja Kaja Ježovnik 576.90 85.00 164.98 304.67 69 1.00 190 38 8 5 0 0 0 0.11 1.91 2.15 0.11 4.17 2011,2012,2013,2014,2015,2016
31213 Jovanka Mohar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
31412 Martina Špeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32497 Ljubica Bavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
32772 Marija Šparovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34574 Dr. Ana Spirkoska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
35642 Marko Jakopanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
35982 Jelena Klepac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
35983 Urška Stojanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
36053 Anđa Duronjić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
37714 Metka Zupančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38251 Luka Jeraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
38795 Monika Kurtiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 3709.97 305.89 810.67 1494.74 3948 1.00 7682 759 38 25 0 0 0 4.02 11.65 86.07 4.02 101.74
Izračun na število doktorjev 231.87 19.12 50.67 93.42 246.75 0.06 480.13 0 0 0 0.25 0.73 5.38 0.25 6.36
Izračun na FTE: 2.46 1508.12 124.35 329.54 607.62 1604.88 0.41 3122.76 0 0 0 1.63 4.74 34.99 1.63 41.36


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016