Program P3-0388

Mehanizmi varovanja zdravja

vodja programa Dr. Griessler Bulc Tjaša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 192.15 51.58 136.48 136.48 361 0.26 261 74 7 7 0 2.09 0 0.27 0.72 6.28 2.36 9.36 2014,2015,2016
34488 Dr. Roghayeh Imani 172.79 55.68 115.04 128.56 10 0.50 20 8 3 2 0 0 0 0 0.67 0.67 0 1.34 2014,2015 2015
34903 Klara Jarni 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015
37148 Judita Lea Krek 35.96 0 11.23 11.23 0 0.07 1 1 1 0 0 0 0 0 0.12 0.07 0 0.19 2014,2015
05099 Dr. Karmen Godič Torkar 106.69 0 6.00 27.36 105 0.67 115 38 5 5 0 0 0 0 0.30 2.42 0 2.72 2014,2015,2016
05916 Dr. Veronika Kralj Iglič 585.20 95.98 400.84 419.82 1041 1.00 1513 64 17 15 0.09 0.99 0.18 0.04 2.17 10.00 1.30 13.47 2014,2015,2016
11539 Dr. Polonca Trebše 127.70 0 49.61 74.55 757 1.00 1074 59 19 15 0.04 4.01 0.11 0.13 0.42 10.00 4.29 14.71 2015,2016
15074 Dr. Raja Gošnak Dahmane 70.41 0 22.50 43.13 241 1.00 253 75 7 6 0 0 0 0 0.24 5.02 0 5.26 2014,2015,2016
15647 Dr. Klemen Bohinc 438.60 0 156.66 250.23 535 1.00 853 75 15 11 0.85 0 0 0 1.44 9.92 0.85 12.21 2014,2015,2016 2012
20840 Dr. Darja Rugelj 209.64 0 81.46 138.45 287 0.40 58 29 4 4 0.03 0 0 0.05 0.70 5.18 0.08 5.96 2014,2015,2016
22304 Dr. Mojca Bavcon Kralj 51.27 0 33.09 43.16 171 1.00 256 56 8 7 0 0 0 0 0.19 3.85 0 4.04 2014,2015,2016
22443 Dr. Renata Vauhnik 92.41 0 0 38.55 60 0.83 45 15 4 4 0 0 0 0.25 0.28 1.83 0.25 2.36 2015,2016 2011
22776 Dr. Mojca Jevšnik 197.91 42.50 106.79 128.89 270 0.56 310 88 8 8 0 0 0 0 0.72 5.06 0 5.78 2014,2015,2016
23172 Dr. Borut Poljšak 314.57 80.00 173.83 285.05 169 1.00 344 39 12 8 0.01 0 0.01 0 1.20 3.82 0.02 5.04 2014,2015,2016
31673 Dr. Roman Štukelj 37.36 0 14.01 14.01 64 0.78 90 43 4 4 0 0 0 0 0.12 1.85 0 1.97 2014,2015,2016
36714 Miha Žitnik 14.98 13.40 13.40 13.40 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.07 0.22 0 0.29 2016
37417 Mitja Drab 71.80 0 63.46 63.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0.27 2014,2015,2016
Skupaj 2725.32 339.14 1384.40 1816.33 3603 1.00 4576 88 36 33 1.02 7.09 0.30 0.74 9.65 66.19 9.15 84.99
Izračun na število doktorjev 592.46 73.73 300.96 394.85 783.26 0.22 994.78 0.22 1.54 0.07 0.16 2.10 14.39 1.99 18.48
Izračun na FTE: 1.50 1816.88 226.09 922.93 1210.89 2402.00 0.67 3050.67 0.68 4.73 0.20 0.49 6.43 44.13 6.10 56.66


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016