Program P3-0396

Celične in tkivne mreže

vodja programa Dr. Slak Rupnik Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 174.47 51.74 116.64 132.89 431 1.00 1041 99 17 10 1.18 1.47 0.17 0 0.67 8.18 2.82 11.67 2015,2016
15291 Dr. Andrej Duh 11.40 0 10.00 10.00 53 0 63 23 4 3 0 0 0 0 0.05 0.88 0 0.93 2015,2016
15413 Dr. Dean Korošak 10.00 0 10.00 10.00 185 1.00 200 71 7 7 0 5.00 0.29 0 0.05 4.08 5.00 9.13 2015,2016
23415 Dr. Jurij Dolenšek 139.29 32.84 67.05 83.30 31 1.00 61 19 5 3 0 0 0 0 0.49 1.52 0 2.01 2015,2016
23660 Rudi Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
24423 Dr. Lidija Križančić Bombek 0 0 0 0 5 0.35 14 6 2 1 0 0 0 0 0 0.43 0 0.43 2015,2016
28405 Dr. Marko Gosak 189.22 32.84 92.63 138.97 208 1.00 372 55 11 9 0 0 0.55 0 0.67 4.47 0.55 5.69 2015,2016 2011
32132 Dr. Andraž Stožer 174.14 51.74 85.95 102.20 51 0.91 49 19 4 3 0 1.17 0.31 0 0.62 1.76 1.48 3.86 2015,2016 2013
33217 Ines Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 698.52 169.16 382.27 477.36 861 1.00 1613 99 21 16 1.18 7.64 1.32 0 2.55 21.32 9.85 33.72
Izračun na število doktorjev 498.94 120.83 273.05 340.97 615.00 0.71 1152.14 0.84 5.46 0.94 0 1.82 15.23 7.04 24.09
Izračun na FTE: 1.00 698.52 169.16 382.27 477.36 861.00 1.00 1613.00 1.18 7.64 1.32 0 2.55 21.32 9.85 33.72


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016