Program P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

vodja programa Dr. Humar Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
19106 Dr. Miha Humar 1520.73 115.75 334.95 667.14 562 0.45 347 31 11 12 4.73 0.53 0.88 0.82 4.74 9.82 6.96 21.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10118 Martin Zupančič 0 0 0 0 177 0 156 59 6 5 0 0 0 0 0 2.95 0 2.95 2011
17846 Borut Kričej 108.71 0 15.65 27.42 67 0.32 51 31 3 3 0 0 0 0 0.32 1.44 0 1.76 2011,2012,2013,2014
28502 Dr. Franc Budija 78.85 0 0 20.00 34 0.71 35 16 3 3 0 0 0 0 0.22 1.28 0 1.50 2011,2012
29428 Dr. Peter Prislan 138.67 27.83 50.01 100.41 217 1.00 231 47 10 10 0.10 1.02 0.11 0 0.49 4.62 1.23 6.34 2011,2012 2012
30737 Matija Kranjc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
31256 Maja Vaukner Gabrič 23.51 0 0 7.78 1 0.45 3 3 1 1 0 0 0 0 0.07 0.47 0 0.54 2011,2012
31988 Dr. Ajda Ulčnik 33.06 0 0 0 1 0.12 2 2 1 1 0 0 0 0 0.09 0.14 0 0.23 2011,2012 2013
32016 Dr. Aleš Ugovšek 155.34 0 0 0 17 0.54 18 5 3 3 0 0 0 0 0.41 0.82 0 1.23 2011,2012 2013
00395 Dr. Marko Petrič 640.54 17.42 125.73 157.49 402 0.60 398 59 11 11 1.99 0.08 0 0.84 1.90 7.30 2.91 12.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02937 Dr. Katarina Čufar 1255.16 156.07 572.68 660.38 1146 1.00 952 66 17 18 0.04 0.15 0.27 0.21 4.27 10.00 0.67 14.94 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05248 Dr. Franc Pohleven 663.99 115.75 121.75 161.03 613 0.29 547 75 12 13 0.09 0 0 0.08 2.04 10.00 0.17 12.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05732 Dr. Željko Gorišek 348.16 0 49.11 97.89 46 0.02 33 10 3 4 0.02 0.14 0 0.05 1.03 0.79 0.21 2.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10340 Dr. Dominika Gornik Bučar 148.56 0 52.84 52.84 28 0 13 7 3 2 0.68 0.47 0.15 0.58 0.48 0.47 1.88 2.83 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11223 Dr. Primož Oven 510.32 94.32 155.62 207.07 402 0.37 449 139 9 10 0.44 1.44 0.43 0.08 1.66 7.07 2.39 11.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12041 Dr. Ida Poljanšek 604.38 78.57 279.46 344.15 187 0.72 287 75 7 6 0 0.10 0 0 2.08 3.84 0.10 6.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13400 Dr. Leon Oblak 372.23 0 0 0 70 0.53 58 8 4 5 0 0.07 0 0.04 0.99 1.70 0.11 2.80 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15410 Dr. Sergej Medved 221.83 0 20.57 20.57 79 0.63 87 37 5 3 1.08 0.37 0 0.22 0.61 1.95 1.67 4.23 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16198 Dr. Jože Kropivšek 119.52 0 0 0 11 0.53 8 8 1 1 0.16 0.07 0 0 0.32 0.71 0.23 1.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16382 Dr. Milan Šernek 1028.96 0 381.15 404.00 494 0.49 307 57 10 10 1.16 2.49 0.48 0.51 3.26 8.72 4.64 16.62 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17848 Janez Renko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18149 Dr. Aleš Straže 95.92 0 75.53 75.53 34 0.11 26 8 3 3 0 0.05 0 0 0.36 0.68 0.05 1.09 2015,2016
20385 Dr. Manja Kitek Kuzman 829.06 80.00 344.49 344.49 62 0.50 53 18 5 5 0.02 0.09 0.34 0.40 2.72 1.53 0.85 5.10 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20386 Dr. Matjaž Pavlič 206.99 0 92.34 104.10 49 0.90 58 22 4 4 0 0 0 0.03 0.68 1.72 0.03 2.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20457 Andreja Žagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24295 Dr. Matej Jošt 113.68 0 0 0 25 0.20 17 13 2 3 0 0 0 0 0.30 0.62 0 0.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24676 Dr. Maks Merela 309.74 47.56 101.77 139.76 58 0.35 43 15 4 4 0.01 0 0 0.03 1.02 1.32 0.04 2.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28503 Dr. Boštjan Lesar 246.34 0 22.55 94.92 62 0.60 81 22 5 4 0 0.01 0 0.03 0.74 1.63 0.04 2.41 2011,2014,2015,2016 2011
29227 Dr. Mirko Kariž 80.79 0 72.62 72.62 25 0.38 25 6 4 3 0 0 0 0 0.32 0.80 0 1.12 2015,2016
29636 Luka Krže 7.06 0 0 0 22 0 23 23 1 1 0 0 0 0 0.02 0.37 0 0.39 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30758 Dr. Viljem Vek 284.83 28.96 55.38 85.51 13 0.35 12 5 2 2 0 0 0 0 0.88 0.57 0 1.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
31145 Anton Zupančič 92.00 0 0 0 5 0.20 4 2 2 2 0 0 0 0 0.25 0.28 0 0.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33176 Dr. Nejc Thaler 443.36 0 91.55 221.42 3 0.07 4 2 1 1 0 0 0 0 1.39 0.12 0 1.51 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
34330 Dr. Matjaž Čop 141.01 0 94.86 94.86 6 0.17 7 3 2 2 0 0 0 0 0.50 0.27 0 0.77 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
36375 Mag. Mojca Žlahtič 146.01 0 52.84 82.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49 0 0 0.49 2013,2014,2015,2016
37425 Mag. Davor Kržišnik 10.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016
37804 Mag. Jure Žigon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
37914 Marko Željko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38177 Mag. Jaka Levanič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 10980.05 762.23 3163.45 4243.91 3248 0.65 2903 139 27 26 10.52 7.08 2.66 3.92 34.68 84.00 24.18 142.86
Izračun na število doktorjev 584.05 40.54 168.27 225.74 172.77 0.03 154.41 0.56 0.38 0.14 0.21 1.84 4.47 1.29 7.60
Izračun na FTE: 2.74 4007.32 278.19 1154.54 1548.87 1185.40 0.24 1059.49 3.84 2.58 0.97 1.43 12.66 30.66 8.82 52.14


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016