Program P4-0220

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

vodja programa Dr. Dovč Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05098 Dr. Peter Dovč 1366.60 22.79 372.51 525.68 1146 1.00 1591 517 19 18 0.05 0.13 0.24 0.16 4.26 10.00 0.58 14.84 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18981 Dr. Tatjana Kavar 58.23 0 10.00 10.00 244 0.20 241 46 9 9 0 0 0 0 0.18 4.27 0 4.45 2011,2012,2013,2014
22445 Dr. Andrej Razpet 95.17 42.50 42.50 55.80 359 0.56 641 517 6 6 0 0 0 0 0.35 6.54 0 6.89 2011,2012
27545 Dr. Rebeka Lucijana Berčič 67.33 22.79 53.98 66.75 50 0.52 48 20 4 4 0 0 0 0 0.28 1.35 0 1.63 2011,2012
27547 Dr. Zala Prevoršek 32.07 28.90 28.90 28.90 10 1.00 33 27 2 2 0 0 0 0 0.15 1.17 0 1.32 2011,2012
28404 Dr. Katja Žerjavič 0 0 0 0 11 0.20 34 28 2 2 0 0 0 0 0 0.38 0 0.38 2011 2012
28506 Dr. Urška Sivka 44.81 0 0 20.85 1 0.30 3 1 1 1 0 0 0 0 0.13 0.32 0 0.45 2011,2012,2013,2014 2012
29431 Dr. Daliborka Dušanić 130.29 56.67 72.27 85.03 26 0.71 26 11 2 2 0 0 0 0 0.50 1.14 0 1.64 2011,2012,2013 2012
29432 Dr. Rok Keber 18.60 0 13.31 13.31 28 1.00 90 28 4 4 0 0 0 0 0.07 1.47 0 1.54 2011,2012 2012
29433 Dr. Anja Palandačić 7.79 0 0 0 12 0.27 32 22 2 2 0 0 0 0 0.02 0.47 0 0.49 2011 2012
30811 Dr. Danijela Krgović 67.83 0 11.31 11.31 14 0.36 34 21 3 2 0 0 0 0 0.20 0.59 0 0.79 2011,2012,2013,2014,2015 2015
31911 Dr. Eva Čeh 51.65 17.95 17.95 17.95 1 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.17 0.09 0 0.26 2011,2012,2013 2013
31912 Dr. Nina Cirkvenčič 28.06 0 0 23.85 3 0.40 5 3 2 1 0 0 0 0 0.09 0.45 0 0.54 2011,2012,2013 2013
33149 Irena Godnič 115.50 0 60.97 95.32 53 1.00 135 68 5 5 0 0 0 0 0.41 1.88 0 2.29 2011,2012,2013
33151 Dr. David Stanković 113.14 0 33.33 33.33 1 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.34 0.09 0 0.43 2011,2012,2013,2014,2015 2015
05008 Dr. Mojca Narat 418.73 79.45 196.01 265.15 290 0.62 365 66 11 11 0.44 0.01 0.44 0.09 1.48 5.45 0.98 7.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07914 Dr. Dušan Benčina 299.41 79.45 176.68 227.45 369 0.55 320 37 11 11 0 0 0 0 1.12 6.70 0 7.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10412 Dr. Simon Horvat 659.82 109.45 441.81 503.02 308 1.00 613 68 16 9 0.07 0.21 0 0.16 2.46 6.13 0.44 9.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11906 Dr. Aleš Snoj 541.98 56.67 316.30 460.85 320 0.63 407 49 11 11 0 0.11 0.21 0.10 2.01 5.96 0.42 8.39 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13152 Dr. Damijan Vokač 26.07 0 0 17.16 15 0.80 35 13 4 3 0 0.01 0 1.29 0.08 1.05 1.30 2.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13343 Dr. Nadja Kokalj Vokač 189.17 0 12.50 12.50 103 0.25 251 40 10 5 0 0 0 5.00 0.52 1.97 5.00 7.49 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15658 Dr. Simona Sušnik Bajec 342.74 56.67 164.68 280.54 285 0.72 357 33 11 10 0 0.03 0.06 0 1.25 5.47 0.09 6.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15747 Andreja Zagorac 74.16 0 0 0 38 0.51 102 15 8 4 0 0 0 0 0.20 1.14 0 1.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16361 Dr. Tanja Kunej 970.02 178.00 333.71 424.61 346 1.00 691 168 14 9 0 0.04 0 0 3.21 6.77 0.04 10.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18205 Dr. Boris Zagradišnik 167.11 12.57 25.07 38.41 104 0.54 237 80 9 5 0 0 0 1.29 0.51 2.27 1.29 4.07 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18851 Simona Varžič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18852 Suzana Zagorc-Lapuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18853 Ljubica Šalgaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20135 Dr. Alenka Erjavec Škerget 64.82 0 0 0 40 0.23 97 15 7 4 0 0 0 1.29 0.17 0.90 1.29 2.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20200 Dr. Špela Stangler-Herodež 111.80 0 0 0 133 0.16 130 95 5 3 0 0 0 2.59 0.30 2.38 2.59 5.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23779 Nina Brumec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24298 Dr. Irena Oven 142.82 56.67 90.92 90.92 63 0.57 178 66 4 4 0 0 0 0 0.54 1.62 0 2.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24769 Dr. Gregor Gorjanc 284.03 123.45 203.89 228.72 127 0.52 161 34 6 7 0 0.08 2.85 0.43 1.13 2.64 3.36 7.13 2015,2016
28505 Dr. Jernej Ogorevc 291.73 0 68.38 127.77 98 0.35 96 73 4 3 0 0 0 0 0.92 1.98 0 2.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29430 Dr. Ivanka Cizelj 249.08 51.12 167.67 194.59 31 0.60 31 11 3 3 0 0 0 0 0.93 1.12 0 2.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
32581 Dr. Minja Zorc 233.67 0 23.48 63.48 31 1.00 74 23 5 4 0 0 0 0 0.68 1.52 0 2.20 2014,2015,2016
33147 Dr. Luka Bolha 41.09 0 14.92 14.92 4 0.33 4 2 1 1 0 0 0 0 0.13 0.40 0 0.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
33997 Vesna Mrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
34334 Jasmina Beltram 27.03 0 12.97 12.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34335 Saša Kastelic 39.39 0 33.48 33.48 2 0.10 2 2 1 1 0 0 0 0 0.15 0.13 0 0.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34336 Andrej Renčelj 4.52 0 0 0 1 0.40 1 1 1 1 0 0 0 0 0.01 0.42 0 0.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34506 Dr. Manuela Čitar 0 0 0 0 0 0.20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0.20 2016
35373 Ida Djurdjevič 52.14 0 33.33 33.33 0 0.20 2 1 1 0 0 0 0 0 0.18 0.20 0 0.38 2012,2013,2014,2015,2016
37309 Jernej Bravničar 0 0 0 0 0 0.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.10 0 0.10 2016
37602 Jelena Zurc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37926 Julija Benko Miler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38146 Mag. Tanja Tesovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38858 Katja Skulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 7428.40 995.10 3032.83 4017.95 2735 0.87 4041 517 28 24 0.56 0.62 3.80 12.40 25.22 86.73 17.38 129.33
Izračun na število doktorjev 375.17 50.26 153.17 202.93 138.13 0.04 204.09 0.03 0.03 0.19 0.63 1.27 4.38 0.88 6.53
Izračun na FTE: 3.87 1919.48 257.13 783.68 1038.23 706.72 0.22 1044.19 0.14 0.16 0.98 3.20 6.52 22.41 4.49 33.42


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016