Program P5-0070

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

vodja programa Dr. Žitnik Serafin Janja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05801 Dr. Janja Žitnik Serafin 1207.54 160.00 320.90 560.90 128 0.06 19 14 1 4 0 0.11 0.01 0.01 3.91 2.19 0.13 6.23 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04637 Dr. Irena Gantar Godina 0 0 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.08 0 0.08 2011,2012
04926 Dr. Marjan Drnovšek 566.00 0 160.00 310.00 16 0 2 1 1 2 0 0 0.01 0 1.83 0.27 0.01 2.11 2011,2012,2013,2014,2015
08369 Dr. Mirjam Milharčič Hladnik 979.78 0 117.98 135.00 64 0.05 14 7 2 4 0 0.03 0.01 0.14 2.78 1.12 0.18 4.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11240 Dr. Marinka Lukšič-Hacin 634.25 0 30.00 30.00 47 0.04 10 9 1 2 0 4.01 0.03 0.02 1.73 0.82 4.06 6.61 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17057 Dr. Aleksej Kalc 1025.00 0 137.95 135.00 27 0.05 4 2 1 3 0 0 0 0.01 2.91 0.50 0.01 3.42 2013,2014,2015,2016
17547 Špela Marinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19251 Dr. Nataša Rogelja 229.77 0 29.33 0 28 0.28 7 3 2 4 0 0.27 0.01 0 0.63 0.75 0.28 1.66 2014,2015,2016
20379 Dr. Jernej Mlekuž 1467.88 80.00 526.99 670.85 72 0.04 16 7 2 4 0 0.29 0.03 0.12 4.76 1.24 0.44 6.44 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20685 Dr. Jure Gombač 366.45 0 58.31 58.31 37 0.07 8 7 1 2 0 0.15 0.01 0.17 1.06 0.69 0.33 2.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23510 Dr. Kristina Toplak 343.88 0 0 30.00 9 0 2 1 1 2 0 1.73 0.01 0 0.94 0.15 1.74 2.83 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32551 Dr. Marijanca Ajša Vižintin 200.46 0 58.65 0 27 0.05 3 3 2 3 0 0 0 0 0.57 0.50 0 1.07 2015,2016
32773 Mateja Gliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
37540 Mag. Jerneja Brumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 7021.01 240.00 1440.11 1930.06 460 0.07 86 14 5 10 0 6.59 0.12 0.47 21.12 8.31 7.18 36.61
Izračun na število doktorjev 816.40 27.91 167.45 224.43 53.49 0.01 10.00 0 0.77 0.01 0.05 2.46 0.97 0.83 4.26
Izračun na FTE: 3.01 2332.56 79.73 478.44 641.22 152.82 0.02 28.57 0 2.19 0.04 0.16 7.02 2.76 2.39 12.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016