Program P5-0126

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

vodja programa Dr. Zgaga Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05263 Dr. Pavel Zgaga 1184.02 142.29 389.79 389.79 40 0.03 10 6 2 3 0 2.41 0 0.03 3.77 0.70 2.44 6.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03233 Dr. Cveta Razdevšek Pučko 81.54 0 0 0 87 0 18 18 1 1 0 0 0 0 0.22 1.45 0 1.67 2011
11940 Dr. Alenka Kobolt 300.00 0 0 0 43 0 10 5 2 2 0 0 0 0 0.80 0.72 0 1.52 2011,2012,2013
16083 Dr. Mitja Krajnčan 145.62 0 0 0 13 0.02 3 2 1 2 0 0.14 0 0 0.39 0.24 0.14 0.77 2011,2012
31998 Dr. Ana Jovanović 58.82 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0.18 2011,2012,2013 2014
06565 Dr. Bojan Dekleva 117.65 0 15.00 15.00 1275 0 292 286 2 2 0 0 0 0 0.33 10.00 0 10.33 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11611 Dr. Mojca Peček Čuk 729.75 0 296.50 296.50 93 0.12 25 7 3 5 0 0 0 0 2.35 1.67 0 4.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13902 Dr. Darja Zorc Maver 25.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0 0.07 0 0.28 0.35 2014,2015,2016
16082 Dr. Janez Krek 676.77 0 97.89 127.89 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 1.96 0 0.41 2.37 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18389 Dr. Urban Kordeš 1009.62 120.09 393.41 393.41 13 0.03 4 3 1 1 0.20 0 0 0 3.29 0.25 0.20 3.74 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19638 Dr. Irena Lesar 326.42 0 77.84 77.84 70 0.02 16 7 2 4 0 0 0 0 0.97 1.19 0 2.16 2013,2014,2015,2016
21371 Dr. Špela Razpotnik 395.81 0 15.00 15.00 13 0.07 4 3 1 1 0 0 0 0 1.08 0.29 0 1.37 2011,2012,2013,2014,2015,2016
Skupaj 5051.90 262.38 1285.43 1345.43 1564 0.04 362 286 5 11 0.20 3.24 0 0.03 15.41 16.51 3.47 35.39
Izračun na število doktorjev 616.09 32.00 156.76 164.08 190.73 0 44.15 0.02 0.40 0 0 1.88 2.01 0.42 4.32
Izračun na FTE: 2.27 2225.51 115.59 566.27 592.70 688.99 0.02 159.47 0.09 1.43 0 0.01 6.79 7.27 1.53 15.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016