Program P5-0168

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

vodja programa Dr. Ferligoj Anuška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
02465 Dr. Anuška Ferligoj 1028.96 240.92 357.24 380.83 2697 0.84 436 72 12 25 0 0.40 0 0 3.39 10.00 0.40 13.79 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10155 Dr. Vasja Vehovar 609.94 90.84 284.63 284.63 1949 0.42 586 223 11 15 1.30 5.00 3.11 0.31 2.07 10.00 6.30 18.37 2011,2012,2013,2014
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 47.06 0 0 0 1087 0.07 356 223 5 6 0 0.45 0 0 0.13 10.00 0.45 10.58 2011,2012,2013,2014
23424 Dr. Vesna Dolničar 307.01 125.06 258.31 258.31 369 0.07 85 79 2 4 0 2.20 0.11 0 1.24 6.22 2.31 9.77 2011,2012,2013,2014
23677 Dr. Boštjan Berčič 12.98 0 0 0 76 0.20 21 11 3 4 0 0 0 0 0.03 1.47 0 1.50 2011,2012,2013
27574 Dr. Andraž Petrovčič 408.75 196.62 280.99 302.44 114 0.49 29 11 3 6 0.57 0.05 0 0 1.61 2.39 0.62 4.62 2011,2012,2013,2014 2011
29585 Dr. Rok Erman 13.49 0 0 0 16 0 8 8 2 2 0 0 0 0 0.04 0.27 0 0.31 2014,2015 2012
30704 Dr. Jernej Berzelak 29.05 0 10.00 10.00 612 0.70 233 223 3 3 0 0.27 0 0 0.10 10.00 0.27 10.37 2011,2012,2013,2014 2014
31468 Dr. Rok Platinovšek 50.34 0 0 42.79 1 0.20 2 1 1 1 0 0.01 0 0 0.16 0.22 0.01 0.39 2011,2012,2013,2014 2013
31695 Mag. May Doušak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
31975 Dr. Katja Prevodnik 136.00 50.02 133.16 133.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0.57 2011,2012,2013,2014 2015
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33521 Ana Slavec 69.12 0 40.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.24 0 0.01 0.25 2011,2012,2013,2014
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
34673 Dr. Sonja Bezjak 55.00 0 0 0 4 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 0.15 0.14 0 0.29 2014
34789 Mag. Gregor Čehovin 8.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015
35389 Mag. Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
13767 Dr. Andrej Mrvar 332.37 117.42 154.76 174.76 1803 1.00 259 65 9 13 0 0 0 0 1.19 10.00 0 11.19 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16367 Dr. Tina Kogovšek 445.45 57.82 187.58 170.54 743 0.22 121 28 5 10 0 0 0 0 1.47 10.00 0 11.47 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19074 Dr. Gregor Petrič 651.96 376.25 426.25 434.25 276 0.47 55 17 4 5 0 1.04 0 0 2.56 5.07 1.04 8.67 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19505 Dr. Damjan Škulj 609.23 0 335.86 427.79 98 0.37 71 23 4 5 0 0 0 0.02 2.13 2.00 0.02 4.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23827 Dr. Bojana Lobe 117.60 0 56.67 56.67 26 0 5 5 1 1 0.25 0.29 0 0 0.39 0.43 0.54 1.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27576 Dr. Aleš Žiberna 418.70 134.89 297.73 297.73 228 0.18 46 29 3 5 0 0 0 0 1.61 3.98 0 5.59 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28074 Dr. Luka Kronegger 319.78 135.55 259.66 259.66 197 1.00 47 16 4 5 0 0 0 0 1.28 4.28 0 5.56 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29896 Anja Kolak 42.95 0 42.95 42.95 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0.05 0 0.22 2015,2016
36383 Mag. Sara Atanasova 84.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.22 2013,2014,2015,2016
37184 Mag. Marjan Cugmas 81.29 44.97 44.97 44.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0.31 2015,2016
37996 Dr. Bojan Korenini 0 0 0 0 4 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.17 0 0.17 2015,2016
Skupaj 5880.14 1570.36 3170.76 3361.48 7171 0.40 1476 223 20 42 2.12 9.72 3.22 0.33 21.08 86.69 11.97 119.74
Izračun na število doktorjev 438.82 117.19 236.62 250.86 535.15 0.03 110.15 0.16 0.73 0.24 0.02 1.57 6.47 0.89 8.94
Izračun na FTE: 2.20 2672.79 713.80 1441.25 1527.95 3259.55 0.18 670.91 0.96 4.42 1.46 0.15 9.58 39.40 5.44 54.43


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016