Program P5-0337

Pravni izzivi informacijske družbe

vodja programa Dr. Žnidaršič Skubic Viktorija


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
17042 Dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 676.47 320.00 350.00 430.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 2.53 0 0.06 2.59 2012,2013,2014,2015,2016
03096 Dr. Lojze Ude 23.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0.01 0.26 0.06 0 0.66 0.72 2011,2012,2013
06414 Dr. Peter Grilc 208.04 0 7.50 7.50 0 0 0 0 0 0 0.43 0.17 0 0.11 0.57 0 0.71 1.28 2011,2012,2013,2014
12049 Dr. Miha Juhart 452.35 0 97.50 113.50 0 0 0 0 0 0 0.52 0.09 0 0.17 1.36 0 0.78 2.14 2011,2012,2013,2014
14309 Dr. Katarina Zajc 224.21 0 145.92 79.88 77 0.22 18 7 3 5 0 0.13 0.04 0 0.75 1.50 0.17 2.42 2013,2014
30695 Dr. Gregor Dugar 210.00 0 0 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0.69 0.05 0 0.61 0 0.74 1.35 2014 2013
32680 Bojana Škraban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
11555 Dr. Bojan Bugarič 667.59 63.37 517.45 557.45 138 0.09 34 21 2 3 1.03 0 0.12 0.17 2.53 2.39 1.32 6.24 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17039 Dr. Klemen Podobnik 387.25 186.67 186.67 186.67 0 0 0 0 0 0 1.89 0.39 0.07 0.53 1.39 0 2.88 4.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21620 Dr. Damjan Možina 843.52 93.60 228.60 228.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 2.61 0 0.02 2.63 2012,2013,2014,2015,2016
23414 Dr. Jerca Kramberger Škerl 200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.53 0 0.06 0.59 2012,2013,2014,2015,2016
24285 Dr. Ana Vlahek 404.90 106.67 211.67 211.67 0 0 0 0 0 0 0.20 0.79 0.05 0.12 1.43 0 1.16 2.59 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24286 Dr. Vasilka Sancin 329.03 0 40.00 51.43 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.06 0.11 0.94 0 0.54 1.48 2012,2013,2014,2015,2016
25496 Dr. Meta Ahtik 111.76 0 0 0 19 0.10 5 4 1 2 0.14 0 0 0 0.30 0.42 0.14 0.86 2014,2015,2016
25611 Dr. Matija Damjan 501.18 0 45.00 125.00 0 0 0 0 0 0 0.93 0.09 0.11 0.52 1.45 0 1.65 3.10 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27793 Saša Šest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29373 Dr. Samo Bardutzky 47.31 11.31 26.31 26.31 11 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0.18 0.18 0 0.36 2014,2015,2016 2013
Skupaj 5287.14 781.62 1856.62 2098.01 245 0.04 60 21 4 7 5.53 2.73 0.51 2.13 17.24 4.49 10.90 32.62
Izračun na število doktorjev 489.55 72.37 171.91 194.26 22.69 0 5.56 0.51 0.25 0.05 0.20 1.60 0.42 1.01 3.02
Izračun na FTE: 1.55 3411.06 504.27 1197.82 1353.55 158.06 0.03 38.71 3.57 1.76 0.33 1.37 11.12 2.90 7.03 21.05


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016