Program P5-0364

Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije

vodja programa Dr. Dimovski Vlado


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08627 Dr. Vlado Dimovski 688.22 47.43 102.30 115.64 961 0.10 215 95 7 9 0 0 0.10 0.74 2.02 10.00 0.84 12.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03666 Dr. Danijel Pučko 97.06 0 0 0 52 0.10 20 16 2 3 0 0 0 0 0.26 0.97 0 1.23 2011,2012
23029 Dr. Aleša Saša Sitar 33.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2014
23030 Dr. Melita Balas Rant 128.50 0 60.00 60.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.42 0.07 0 0.49 2013,2014
33178 Mag. Miha Uhan 138.08 0 0 13.33 8 0.17 2 2 1 1 0 0 0 0 0.38 0.30 0 0.68 2011,2012,2013,2014,2015
34322 Mag. Karla Oblak 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2011,2012
11977 Dr. Borut Rusjan 224.11 0 65.92 65.92 537 0.36 139 48 5 7 0 0 0 0 0.68 9.31 0 9.99 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15496 Dr. Maja Makovec Brenčič 410.94 0 112.58 112.58 893 0.32 260 96 7 8 0.02 0.06 0 0.23 1.26 10.00 0.31 11.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16007 Dr. Tomaž Kolar 29.41 0 0 0 324 0 80 50 4 6 0 0 0 0 0.08 5.40 0 5.48 2015,2016
16251 Dr. Eva Jereb 311.39 0 15.00 15.00 143 0 36 18 3 3 0 0 0 0 0.85 2.38 0 3.23 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18780 Dr. Marko Ferjan 210.17 0 75.81 75.81 10 0 2 1 1 2 0 0 0.03 0 0.66 0.17 0.03 0.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18935 Dr. Matej Lahovnik 178.64 0 0 0 44 0.17 11 3 2 4 0 0 0 0 0.48 0.90 0 1.38 2013,2014,2015,2016
19765 Dr. Darja Peljhan 251.64 0 34.08 34.08 12 0.03 3 3 1 3 0 0 0 0 0.71 0.23 0 0.94 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23013 Dr. Robert Kaše 668.46 67.46 312.15 338.82 374 0.20 123 43 5 7 0 0.53 0 0.21 2.26 6.43 0.74 9.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23019 Dr. Miha Škerlavaj 902.88 101.41 397.44 397.44 1140 0.72 311 95 9 13 1.91 0 0 0.72 3.00 10.00 2.63 15.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23028 Dr. Sandra Penger 319.34 0 60.85 74.19 37 0.14 10 3 2 4 0 0 0 0.01 0.94 0.76 0.01 1.71 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28012 Dr. Katarina Katja Mihelič 464.41 0 259.39 286.05 31 0.05 11 8 2 3 0 0 0 0 1.60 0.57 0 2.17 2013,2014,2015,2016
28910 Dr. Gregor Pfajfar 158.77 44.36 97.22 97.22 18 0.24 7 4 2 3 0 0 0 0 0.57 0.54 0 1.11 2014,2015,2016
28924 Dr. Matevž Rašković 324.47 0 196.13 196.13 94 0.18 25 6 3 7 0 0 0 0.01 1.13 1.75 0.01 2.89 2014,2015,2016
31354 Dr. Judita Peterlin 176.46 0 0 0 8 0.14 2 2 1 1 0 0 0 0 0.47 0.27 0 0.74 2014,2015,2016
33389 Dr. Matej Černe 487.21 101.41 305.77 305.77 102 0.60 39 11 4 5 0 2.07 0.11 0 1.77 2.30 2.18 6.25 2014,2015,2016
35390 Barbara Grah 33.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2012,2014,2015,2016
35391 Mag. Darija Aleksić 123.40 0 37.30 37.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0.37 2012,2013,2014,2015,2016
37434 Mag. Katerina Jovanovska 17.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016
37437 Mag. Katja Babič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37929 Sandra Đurašević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 6382.31 362.07 2131.94 2225.28 3658 0.19 1018 96 18 28 1.93 2.66 0.24 1.92 20.15 62.35 6.75 89.25
Izračun na število doktorjev 490.95 27.85 164.00 171.18 281.38 0.01 78.31 0.15 0.20 0.02 0.15 1.55 4.80 0.52 6.87
Izračun na FTE: 1.55 4117.62 233.59 1375.45 1435.66 2360.00 0.12 656.77 1.25 1.72 0.15 1.24 13.00 40.23 4.35 57.58


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016