Program P5-0399

Internetno raziskovanje

vodja programa Dr. Vehovar Vasja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
10155 Dr. Vasja Vehovar 270.88 93.72 157.14 157.14 1949 0.42 586 223 11 15 1.30 5.00 3.11 0.31 0.98 10.00 6.30 17.28 2015,2016
38019 Mag. Mojca Šetinc 7.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2015
03313 Dr. Jaroslav Berce 0 0 0 0 7 0 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0.12 0 0.12 2015,2016
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 197.07 107.18 107.18 107.18 1087 0.07 356 223 5 6 0 0.45 0 0 0.74 10.00 0.45 11.19 2015,2016
23424 Dr. Vesna Dolničar 97.50 0 53.43 53.43 369 0.07 85 79 2 4 0 2.20 0.11 0 0.34 6.22 2.31 8.87 2015,2016
23497 Dr. Barbara Brečko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
27574 Dr. Andraž Petrovčič 223.57 94.23 157.65 165.65 114 0.49 29 11 3 6 0.57 0.05 0 0 0.88 2.39 0.62 3.89 2015,2016 2011
30704 Dr. Jernej Berzelak 16.81 0 0 0 612 0.70 233 223 3 3 0 0.27 0 0 0.04 10.00 0.27 10.31 2015,2016 2014
31975 Dr. Katja Prevodnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016 2015
33521 Ana Slavec 97.89 40.38 50.38 50.38 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.35 0 0.01 0.36 2015,2016
34789 Mag. Gregor Čehovin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
35389 Mag. Anže Sendelbah 44.38 40.38 40.38 40.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2015,2016
37931 Marjana Vrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38110 Mag. Kaja Smole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 955.94 375.89 566.16 574.16 2005 0.30 609 223 11 16 1.87 7.98 3.22 0.31 3.56 38.73 9.96 52.25
Izračun na število doktorjev 682.81 268.49 404.40 410.11 1432.14 0.21 435.00 1.34 5.70 2.30 0.22 2.54 27.66 7.11 37.32
Izračun na FTE: 1.55 616.74 242.51 365.26 370.43 1293.55 0.19 392.90 1.21 5.15 2.08 0.20 2.30 24.99 6.43 33.71


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016