Program P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

vodja programa Dr. Juvan Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06442 Dr. Marko Juvan 2373.40 565.56 1284.85 1482.35 175 0.23 43 10 4 8 0 0 0 0.19 6.23 3.15 0.19 9.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02146 Dr. Daroslav Dolinar 168.11 0 40.00 30.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.50 0.07 0 0.57 2011,2012,2013,2014
17543 Alenka Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 0 2011,2012,2013,2014
01397 Dr. Alenka Koron 1103.32 120.09 722.54 902.54 28 0.02 7 3 2 4 0 0 0 0.09 4.10 0.49 0.09 4.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02553 Dr. Marjan Dolgan 375.20 120.09 323.05 353.05 16 0.20 4 3 1 2 0 0 0 0.07 1.54 0.47 0.07 2.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13954 Dr. Darja Pavlič 723.17 120.09 298.71 328.71 8 0.04 2 1 1 2 0 0 0 0 2.43 0.17 0 2.60 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16207 Dr. Matija Ogrin 685.81 0 237.11 487.11 55 0.20 12 2 2 5 0 0.21 0 0.54 2.31 1.12 0.75 4.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21450 Dr. Marijan Dović 1367.22 240.18 748.53 858.53 64 0.22 15 3 2 4 0 0 0 0.14 4.88 1.29 0.14 6.31 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24714 Dr. Luka Vidmar 880.00 80.00 400.00 550.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 3.04 0 0.18 3.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28250 Dr. Andrejka Žejn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
29396 Dr. Monika Deželak Trojar 498.49 120.09 280.09 370.09 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.05 1.85 0 0.06 1.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
30792 Dr. Jernej Habjan 1791.43 485.56 1003.82 1158.82 50 0.16 11 3 2 4 0 0 0 0.08 5.76 0.99 0.08 6.83 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34595 Dr. Andraž Jež 628.11 120.09 410.11 490.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 2.35 0 0.01 2.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
Skupaj 10594.26 1971.75 5748.81 7011.31 400 0.14 95 10 4 11 0 0.22 0 1.38 34.99 7.75 1.60 44.31
Izračun na število doktorjev 1127.05 209.76 611.58 745.88 42.55 0.01 10.11 0 0.02 0 0.15 3.72 0.82 0.17 4.71
Izračun na FTE: 3.42 3097.74 576.54 1680.94 2050.09 116.96 0.04 27.78 0 0.06 0 0.40 10.23 2.27 0.47 12.96


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016