Program P6-0064

Arheološke raziskave

vodja programa Dr. Velušček Anton


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
15155 Dr. Anton Velušček 795.81 46.22 362.37 566.78 178 0.38 70 16 4 8 0 0 0 0.63 2.77 3.35 0.63 6.75 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04622 Andreja Dolenc Vičič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
05834 Dr. Janez Dular 535.16 52.35 354.16 369.16 104 0.33 25 5 3 7 0 0 0 0.01 1.95 2.06 0.01 4.02 2011,2012,2013,2014
06453 Dr. Ladislav Ciglenečki 243.38 0 53.33 83.33 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0.04 0.75 0.13 0.04 0.92 2011,2012,2013,2014
17539 Dragica Knific Lunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
17540 Breda Pavčič Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
28434 Ivan Marija Hrovatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
02065 Dr. Dragan Božič 361.76 0 0 195.00 68 0 17 8 2 3 0 0 0 0.08 1.09 1.13 0.08 2.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06464 Dr. Marjeta Šašel Kos 885.02 104.70 257.05 334.70 100 0.27 25 12 2 4 0 0.42 0 0.18 2.82 1.94 0.60 5.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06917 Dr. Snežana Tecco Hvala 325.70 104.70 104.70 134.70 28 0.20 6 5 1 3 0 0.09 0 0.04 1.10 0.67 0.13 1.90 2013,2014,2015,2016
08057 Dr. Jana Horvat 422.79 21.04 46.04 136.04 84 0 21 9 3 3 0.34 0 0 0.41 1.26 1.40 0.75 3.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09461 Dr. Andrej Pleterski 1164.12 104.70 654.52 744.52 44 0.02 11 8 2 3 0 0.17 0.05 0.07 4.11 0.75 0.29 5.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15298 Dr. Zvezdana Modrijan 260.18 52.35 133.66 133.66 0 0.07 0 0 0 0 2.58 0.21 0 0.64 0.90 0.07 3.43 4.40 2013,2014,2015,2016
15300 Dr. Primož Pavlin 175.14 52.35 52.35 97.35 40 0.10 10 5 2 4 0.33 0 0 0.04 0.59 0.77 0.37 1.73 2013,2014,2015,2016
18462 Dr. Maja Andrič 527.86 8.60 238.29 320.57 167 1.00 242 56 8 8 0 0.06 0 0.08 1.79 3.78 0.14 5.71 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18812 Lucija Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
18894 Marta Tamara Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
20222 Dr. Borut Toškan 627.93 55.84 178.34 307.51 20 0.05 14 6 2 4 0.01 0 0 0.11 2.04 0.38 0.12 2.54 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23506 Dr. Lucija Grahek 274.70 104.70 264.70 264.70 20 0 5 5 1 1 0 0 0 0.05 1.16 0.33 0.05 1.54 2015,2016
27513 Dr. Tjaša Tolar 190.70 0 117.09 162.09 54 1.00 21 10 3 3 0 0.07 0 0.05 0.70 1.90 0.12 2.72 2011,2013,2014,2015,2016 2011
27737 Dr. Benjamin Štular 669.73 20.94 154.27 449.27 101 1.00 27 19 2 3 0 1.28 0 0 2.20 2.68 1.28 6.16 2013,2014,2015,2016
33357 Dr. Anja Ragolič 187.89 104.70 104.70 134.70 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.73 0 0.12 0.85 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
34717 Dr. Matija Turk 0 0 0 0 4 0.13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.20 0 0.20 2015,2016
36393 Elena Leghissa 157.87 104.70 104.70 134.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0 0.65 2013,2014,2015,2016
38265 Jernej Rihter 17.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2015,2016
Skupaj 7822.74 937.89 3180.27 4583.78 913 0.60 465 56 10 16 3.26 2.42 0.05 2.43 26.67 21.54 8.16 56.37
Izračun na število doktorjev 630.87 75.64 256.47 369.66 73.63 0.05 37.50 0.26 0.20 0 0.20 2.15 1.74 0.66 4.55
Izračun na FTE: 8.73 896.08 107.43 364.29 525.06 104.58 0.07 53.26 0.37 0.28 0.01 0.28 3.05 2.47 0.93 6.46


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016