Program P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

vodja programa Dr. Jezernik Božidar


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08426 Dr. Božidar Jezernik 2669.11 0 1508.17 1748.17 479 0.02 82 72 3 4 0 0 0 0 6.00 8.00 0 14.00 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02266 Dr. Zmago Šmitek 558.53 0 226.25 190.00 4 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 1.77 0.12 0 1.89 2011,2012,2013,2014
17839 Dr. Martin Germ 247.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0.66 0 0.36 1.02 2011,2012,2013
23440 Maja Lamberger Khatib 82.35 0 0 30.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.24 0.08 0 0.32 2011,2012,2013
27631 Dr. Dan Podjed 720.26 0 343.67 373.67 69 0.12 79 66 3 3 0 0.04 1.33 0.01 2.40 1.27 1.38 5.05 2011,2012,2013
28531 Dr. Andreja Mesarič 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 2011,2012,2013,2014 2011
30648 Dr. Miha Kozorog 1037.71 0 541.15 601.15 55 0.20 14 5 2 4 0 0 0 0 3.53 1.12 0 4.65 2012,2013,2014
30659 Dr. Simona Klaus 82.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0.22 2011,2012,2013 2013
30662 Barbara Turk Niskač 292.60 0 0 15.00 12 0.12 3 1 1 3 0 0 0 0 0.79 0.32 0 1.11 2011,2012,2013,2014
30673 Dr. Urša Valič 99.43 0 84.52 84.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0 0.39 2011,2012,2013 2013
31852 Dr. Ambrož Kvartič 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0.27 2011,2012,2013 2014
06666 Dr. Jože Hudales 440.10 0 99.09 144.09 8 0.10 2 1 1 2 0 0 0 0 1.34 0.23 0 1.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09045 Dr. Nevenka - Nena Židov 816.57 0 242.82 332.82 8 0.04 2 1 1 2 0 0 0 0 2.56 0.17 0 2.73 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09065 Dr. Vito Hazler 1132.47 0 496.00 586.00 12 0.08 3 2 1 2 0 0 0 0 3.74 0.28 0 4.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09175 Dr. Bojan Baskar 636.14 0 235.72 445.72 37 0 9 3 3 3 0 0 0 0 2.16 0.62 0 2.78 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14294 Dr. Rajko Muršič 944.09 0 280.00 370.00 64 0 82 66 4 4 0 0.95 0 0 2.96 1.07 0.95 4.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14359 Dr. Mirjam Mencej 1215.32 0 353.13 463.13 9 0.02 3 1 1 2 0 0 0 0 3.79 0.17 0 3.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14974 Dr. Mojca Ramšak 1160.97 160.00 581.23 561.23 40 0.04 10 4 2 4 0 0 0 0 3.97 0.71 0 4.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20325 Dr. Mateja Habinc 420.48 0 84.52 114.52 20 0.13 5 2 2 3 0 0 0 0 1.26 0.46 0 1.72 2013,2014,2015,2016
20327 Dr. Boštjan Kravanja 206.59 0 0 30.00 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 0.57 0.10 0 0.67 2013,2014,2015,2016
21097 Dr. Peter Simonič 319.26 0 0 60.00 20 0.07 5 2 1 4 0 0 0 0 0.89 0.40 0 1.29 2013,2014,2015,2016
21505 Dr. Uršula Lipovec Čebron 194.24 0 40.34 40.34 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.58 0.02 0 0.60 2013,2014,2015,2016 2011
22411 Dr. Ana Sarah Lunaček Brumen 88.11 0 0 30.00 9 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0.25 0.15 0 0.40 2014,2015,2016
22414 Dr. Jaka Repič 659.50 0 312.68 387.68 21 0.07 5 4 1 2 0 0 0 0 2.23 0.42 0 2.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26523 Dr. Alenka Bartulović 565.83 0 238.94 268.94 8 0.07 2 1 1 2 0 0 0 0 1.85 0.20 0 2.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33082 Dr. Eva Batista 94.12 0 0 30.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.27 0.07 0 0.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
34361 Ana Vrtovec Beno 69.41 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35349 Sara Špelec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
36379 Mag. Marjana Strmčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
Skupaj 14852.60 160.00 5668.23 6936.98 848 0.07 242 72 5 12 0 1.35 1.33 0.01 44.90 16.05 2.69 63.64
Izračun na število doktorjev 884.08 9.52 337.39 412.92 50.48 0 14.40 0 0.08 0.08 0 2.67 0.96 0.16 3.79
Izračun na FTE: 1.76 8438.98 90.91 3220.59 3941.47 481.82 0.04 137.50 0 0.77 0.76 0.01 25.51 9.12 1.53 36.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016