Program P6-0243

Azijski jeziki in kulture

vodja programa Dr. Rošker Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
13009 Dr. Jana Rošker 2882.52 320.00 1628.96 1576.83 24 0.02 6 2 2 3 0 1.61 0 0 6.21 0.42 1.61 8.24 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13008 Dr. Neva Čebron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0.01 0 0 0.77 0.77 2013
15382 Dr. Marjanca Pergar-Kuščer 29.41 0 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.08 0.08 0 0.16 2011,2012,2013
15862 Dr. Maja Lavrač 35.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2011,2012,2013,2014
16232 Dr. Mitja Saje 402.94 0 270.00 300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45 0 0 1.45 2011,2012,2013,2014,2015
24432 Dr. Sašo Živanović 0 0 0 0 31 0 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0.52 0 0.52 2011
26518 Dr. Tina Ilgo 70.59 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2011,2012 2011
28019 Dr. Irena Srdanović 188.24 0 160.00 160.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0.72 2015
32275 Dr. Saša Istenič 176.47 0 0 30.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.49 0.08 0 0.57 2011,2012,2013,2014
33081 Dr. Sebastjan Vörös 484.96 0 233.21 128.89 24 0.07 6 6 1 1 0 0 0 0 1.54 0.47 0 2.01 2014,2015 2013
06389 Dr. Tamara Ditrich 526.34 0 124.24 214.24 8 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1.62 0.13 0 1.75 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06980 Dr. Andrej Bekeš 305.88 0 30.00 150.00 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0.23 0.94 0 0.47 1.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20753 Dr. Chikako Shigemori Bučar 165.51 0 17.19 32.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0.47 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23508 Dr. Katja Kolšek 23.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2016
24035 Dr. Mateja Petrovčič 105.88 0 30.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.32 2013,2014,2015,2016
24430 Dr. Helena Motoh 260.50 80.00 110.00 110.00 8 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0.88 0.13 0 1.01 2014,2015,2016
24438 Dr. Maja Veselič 187.17 0 160.00 160.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0.72 2015,2016
24509 Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik 583.12 0 60.00 180.00 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 1.72 0.10 0 1.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25583 Dr. Nataša Visočnik 238.69 0 127.89 127.89 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0.07 0 0.89 2014,2015,2016
28532 Dr. Tinka Delakorda Kawashima 105.88 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0.31 2011,2012,2016 2011
28719 Dr. Luka Culiberg 70.59 0 30.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0.23 2015,2016
35347 Matjaž Vidmar 35.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2012,2013,2014,2015,2016
37429 Matej Zima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38070 Dr. Klara Hrvatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 6878.80 400.00 2981.49 3305.04 109 0.02 25 6 2 6 0 2.61 0 0.24 18.97 2.00 2.85 23.82
Izračun na število doktorjev 573.23 33.33 248.46 275.42 9.08 0 2.08 0 0.22 0 0.02 1.58 0.17 0.24 1.99
Izračun na FTE: 1.50 4585.87 266.67 1987.66 2203.36 72.67 0.01 16.67 0 1.74 0 0.16 12.65 1.33 1.90 15.88


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016