Program P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

vodja programa Dr. Žigon Tanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
24920 Dr. Tanja Žigon 1004.12 34.38 350.81 575.81 73 0.32 15 7 2 4 0 0.67 0 0 3.31 1.54 0.67 5.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
00279 Dr. Vladimir Osolnik 261.00 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0.75 2011,2012
00566 Dr. Meta Grosman 236.21 0 75.78 75.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0 0.73 2011,2012,2013
02401 Dr. Neva Šlibar 444.12 0 60.00 240.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.38 0 0 1.38 2011,2012,2013
03405 Dr. Jerneja Petrič 70.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0 0 0.19 2011,2012
09230 Dr. Mira Miladinović Zalaznik 182.35 0 30.00 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0.57 2011,2012,2013
15227 Dr. Uroš Mozetič 35.29 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.09 0.07 0 0.16 2011,2012,2013,2014
19008 Dr. Veronika Rot Gabrovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
30947 Dr. Anja Urekar Osvald 15.50 0 15.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2014 2015
09241 Dr. Igor Maver 600.00 160.00 270.00 220.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.04 0 0 2.04 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11070 Dr. Vesna Kondrič-Horvat 590.19 0 320.00 340.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2.01 0.07 0 2.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13160 Dr. Matjaž Birk 642.97 0 414.97 534.97 12 0 3 2 1 2 0 0 0 0 2.35 0.20 0 2.55 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13615 Dr. Dejan Kos 378.12 120.09 241.40 269.40 4 0.07 1 1 1 1 0 0 0 0 1.43 0.14 0 1.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13953 Dr. Marija Javor Briški 386.98 0 108.98 198.98 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 1.23 0 1.08 2.31 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16423 Dr. Marija Zlatnar-Moe 227.99 34.38 102.71 177.71 57 0.60 11 7 2 2 0 0 0 0 0.82 1.55 0 2.37 2013,2014,2015,2016
18156 Dr. Mojca Krevel 217.65 0 40.00 30.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.63 0.07 0 0.70 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18857 Dr. Špela Virant 569.78 0 159.31 269.31 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 1.81 0.10 0 1.91 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19021 Dr. Irena Samide 305.31 0 119.31 239.31 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 0.10 0 1.15 2014,2015,2016
19267 Dr. Đurđa Strsoglavec 311.76 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0 0 0.85 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19341 Dr. Mateja Pezdirc Bartol 303.28 0 162.79 217.79 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 0.03 0 1.10 2013,2014,2015,2016
19522 Dr. Tone Smolej 827.62 160.00 548.24 643.24 20 0.06 5 2 1 4 0 0 0 0 3.12 0.39 0 3.51 2013,2014,2015,2016
19545 Dr. Michelle Gay Gadpaille 387.42 0 159.31 159.31 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0 1.25 0 0.24 1.49 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19784 Dr. Alojzija Zupan Sosič 1326.21 134.04 998.52 1008.52 4 0.03 1 1 1 1 0 0 0 0 4.97 0.10 0 5.07 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20832 Dr. Lilijana Burcar 878.60 0 279.31 339.31 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2.76 0.08 0 2.84 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21812 Dr. Saša Jazbec 567.36 0 122.58 274.26 21 0.09 4 1 1 4 0 0 0 0 1.77 0.44 0 2.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23367 Dr. Amalija Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
23792 Dr. Blake Jason 186.17 0 98.24 158.24 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.68 0.02 0 0.70 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27875 Dr. Florence Gacoin - Marks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
28698 Dr. Andrea Leskovec 616.84 0 289.31 399.31 4 0.05 1 1 1 1 0 0 0 0 2.10 0.12 0 2.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
31356 Dr. Johann Georg Lughofer 1076.47 0 180.00 570.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.37 0 0 3.37 2011,2012,2013,2014,2015,2016
38460 Mag. Urša Klinc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 12649.90 642.89 5146.57 7151.25 160 0.05 35 7 2 6 0 1.99 0 0 42.39 5.02 1.99 49.40
Izračun na število doktorjev 569.82 28.96 231.83 322.13 7.21 0 1.58 0 0.09 0 0 1.91 0.23 0.09 2.23
Izračun na FTE: 1.35 9370.30 476.21 3812.27 5297.22 118.52 0.04 25.93 0 1.47 0 0 31.40 3.72 1.47 36.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016