Program P1-0025

Mineralne surovine

vodja programa Dr. Žibret Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
23427 Dr. Gorazd Žibret 449.76 0 250.13 283.46 1.56 91 14 7 0.33 3.12 0.73 0.03 4.21 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04133 Dr. Polona Kralj 410.45 0 241.99 336.77 1.47 44 19 3 1.21 0.53 0.05 0.03 1.82 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05066 Dr. Dragomir Skaberne 179.72 0 98.91 114.60 0.63 97 53 4 0.21 0.19 0 0 0.40 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05486 Andreja Senegačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.63 0 0.69 2014,2015,2016,2017
06541 Dr. Miha Mišič 26.58 0 0 0 0.07 101 28 5 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014
08253 Dr. Slavko Vekoslav Šolar 31.90 20.45 20.45 20.45 0.12 84 50 3 0 2.81 2.17 0 4.98 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08255 Dr. Miloš Markič 86.77 0 28.57 28.57 0.27 125 44 4 0.54 0.39 0.91 0.02 1.86 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08686 Bernarda Bole 0 0 0 0 0 5 5 1 0.05 0 0.03 0 0.08 2014,2015,2016,2017
10668 Dr. Duška Rokavec 88.96 0 35.00 35.00 0.28 7 7 1 0 0.73 0.57 0.01 1.31 2014,2015,2016,2017 2012
11338 Dr. Mirka Trajanova 19.83 0 0 0 0.05 64 31 4 0.22 0.24 0.07 0.02 0.55 2014,2015,2016,2017
15807 Dr. Magda Čarman 151.51 56.67 56.67 70.45 0.53 3 2 1 0.09 0.13 0.17 0.27 0.66 2012,2013,2014
17226 Mladen Štumergar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.01 0 0.06 2014,2015,2016,2017
28457 Dr. Jernej Jež 8.07 0 0 0 0.02 12 6 2 0.62 1.52 0.91 0 3.05 2012
29608 Dr. Miloš Miler 347.66 0 90.51 180.87 1.11 38 15 3 0.06 0.01 0.06 0 0.13 2013,2014,2015,2016,2017 2012
30958 Dr. Jasminka Alijagić 46.50 0 40.00 40.00 0.18 54 22 4 0 0.02 0 0 0.02 2015,2016,2017 2013
34080 Tina Zajc Benda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2015,2016,2017
37002 Snježana Miletić 9.41 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
38183 Klemen Teran 10.00 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 1867.12 77.12 862.23 1110.17 6.35 709 53 15 3.38 9.86 6.31 0.39 19.94
Izračun na število doktorjev 212.17 8.76 97.98 126.16 0.72 80.57 0.38 1.12 0.72 0.04 2.27
Izračun na FTE: 3.62 515.78 21.30 238.19 306.68 1.75 195.86 0.93 2.72 1.74 0.11 5.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017