Program P1-0035

Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

vodja programa Dr. Fajfer Svjetlana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14130 Dr. Svjetlana Fajfer 1080.09 108.04 903.96 903.96 4.15 1252 121 18 0 0.25 0 0 0.25 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01107 Dr. Matej Pavšič 422.93 0 284.26 284.26 1.51 283 32 9 0 0 0 0 0 2012,2015
02579 Dr. Bojan Golli 444.29 0 0 89.21 1.24 129 19 7 0 0.02 0 0 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09087 Dr. Rajmund Krivec 383.66 170.00 378.66 378.66 1.63 177 27 8 0 0 0.01 0 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10561 Dr. Borut Bajc 693.49 0 470.33 539.88 2.52 1193 212 15 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15643 Dr. Saša Prelovšek Komelj 990.32 240.97 682.79 682.79 3.72 854 58 20 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19163 Dr. Jure Zupan 609.47 125.95 562.47 562.47 2.45 2301 278 27 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
21550 Dr. Anita Prapotnik Brdnik 59.03 0 51.03 51.03 0.22 61 14 5 0 0 0 0 0 2016,2017
24264 Dr. Jernej Fesel Kamenik 1697.99 216.00 1270.91 1289.46 5.85 1665 121 22 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25656 Dr. Miha Nemevšek 611.17 139.71 359.82 319.82 2.17 651 113 12 0 0 0 0.03 0.03 2012,2013,2014,2015,2016,2017
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
26459 Dr. Nejc Košnik 700.56 54.05 606.93 606.93 2.71 493 108 13 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28803 Martina Knavs 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2014
30870 Dr. Jure Drobnak 96.09 0 81.67 81.67 0.36 189 32 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2012
32156 Dr. Timon Mede 44.30 0 37.66 37.66 0.18 6 3 3 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
33269 Dr. Vasja Susič 106.28 0 90.34 90.34 0.40 46 40 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
33430 Dr. Ivan Nišandžić 157.34 53.98 119.01 119.01 0.62 259 121 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
34429 Dr. Jože Buh 9.81 0 0 9.02 0.04 13 4 2 0 0 0 0 0 2016 2015
34436 Dr. Admir Greljo 195.92 0 175.52 175.52 0.76 164 44 7 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
34446 Dr. Luka Leskovec 517.33 240.97 455.73 455.73 2.14 288 47 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
35593 Dr. Julio Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
37468 Darius A. Faroughy Carias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
38192 Mag. Urša Skerbiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39135 Mag. Victor F. Guada Escalona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39587 Dr. Luiz Henrique Vale Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 8820.07 1349.67 6531.09 6677.42 32.67 7175 278 42 0 0.27 0.01 0.03 0.31
Izračun na število doktorjev 760.35 116.35 563.03 575.64 2.82 618.53 0 0.02 0 0 0.03
Izračun na FTE: 6.17 1429.51 218.75 1058.52 1082.24 5.29 1162.88 0 0.04 0 0 0.05


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017