Program P1-0134

Kemija za trajnostni razvoj

vodja programa Dr. Lavrenčič Štangar Urška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11873 Dr. Urška Lavrenčič Štangar 319.30 32.36 199.97 295.04 1.20 1194 109 17 1.09 2.96 0 0.21 4.26 2016,2017
03439 Dr. Peter Bukovec 718.43 46.13 60.40 355.50 2.23 983 68 16 0.10 0 0 0.17 0.27 2012,2013,2014,2015,2016
03440 Dr. Nataša Bukovec 133.74 0 46.82 75.41 0.44 468 73 11 0 0 0 0 0 2012,2013
06058 Dr. Stojan Stavber 741.39 85.15 174.62 445.91 2.46 1857 103 22 1.69 0 0 0 1.69 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06061 Dr. Boris Šket 28.88 0 0 16.58 0.09 316 102 8 0 0 0 0 0 2012,2013
08337 Dr. Darko Dolenc 184.89 21.25 68.13 127.80 0.64 268 33 10 1.68 0 0 0.01 1.69 2014,2015,2016,2017
12075 Dr. Sabina Grabner 70.14 0 14.27 14.27 0.21 43 11 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12276 Dr. Barbara Modec 709.54 0 74.77 351.60 2.17 416 77 12 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14517 Dr. Berta Košmrlj 19.50 0 0 16.58 0.06 129 101 4 0 0 0 0 0 2012,2013
14680 Dr. Jernej Iskra 990.00 147.72 447.66 646.45 3.47 1104 170 18 0.22 0.01 0.07 0 0.30 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15804 Dr. Irena Kozjek Škofic 207.73 0 46.82 46.82 0.61 50 25 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16025 Dr. Elizabeta Tratar Pirc 321.12 24.29 24.29 95.50 0.96 52 10 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
16026 Dr. Marija Zupančič 238.41 26.85 84.71 154.89 0.82 208 34 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16256 Dr. Romana Cerc Korošec 419.61 51.31 207.04 315.36 1.50 605 102 11 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19050 Damjan Erčulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19177 Dr. Marjan Jereb 609.40 0 262.70 565.40 2.19 595 103 15 0 0 0 0.08 0.08 2012,2013,2014,2015,2016
20501 Jasna Mikola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
21626 Urška Levec Jazbinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
21628 Dr. Nataša Čelan Korošin 23.85 0 0 0 0.06 3 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
27823 Dr. Jerneja Šauta Ogorevc 21.47 0 0 0 0.06 10 7 2 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
29927 Dr. Ksenija Cer Kerčmar 54.29 0 0 41.15 0.17 8 3 2 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
30890 Dr. Dejan Vražič 90.21 0 56.68 76.68 0.33 133 87 4 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
31950 Dr. Petra Galer 16.58 0 0 16.58 0.05 109 102 2 0 0 0 0 0 2013 2014
32145 Dr. Leon Bedrač 163.87 85.14 85.14 129.29 0.65 14 10 2 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
33334 Dr. Rok Prebil 268.86 85.15 174.62 218.86 1.05 45 18 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
33427 Dr. Peter Rodič 0 0 0 0 0 21 7 3 0 0 0 0 0 2017 2014
33865 Dr. Lev Matoh 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0.08 0.12 0 0.20 2016
35481 Dr. Katarina Starkl Renar 114.57 0 35.28 62.38 0.37 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
35576 Dr. Jerca Pahor 29.28 0 0 14.89 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
38180 Mag. Žener Boštjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39151 Mag. Griša Grigorij Prinčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 6495.06 605.35 2063.92 4082.94 21.88 6336 170 38 4.78 3.05 0.19 0.47 8.49
Izračun na število doktorjev 477.58 44.51 151.76 300.22 1.61 465.88 0.35 0.22 0.01 0.03 0.62
Izračun na FTE: 3.36 1933.05 180.16 614.26 1215.16 6.51 1885.71 1.42 0.91 0.06 0.14 2.53


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017