Program P1-0153

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

vodja programa Dr. Pompe Matevž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14231 Dr. Matevž Pompe 247.79 0 146.11 160.16 0.87 329 45 11 0.27 0 0 0.14 0.41 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04100 Dr. Robert Susič 53.79 0 30.09 30.09 0.18 17 5 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04323 Dr. Boris Pihlar 256.07 0 87.40 112.40 0.81 1882 111 24 0.01 0 0 0 0.01 2012,2014,2016
04425 Dr. Milko Novič 83.07 0 59.00 79.00 0.31 258 23 9 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014
05049 Mag. Ivanka Keber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
06117 Dr. Marjan Veber 276.53 0 95.33 115.05 0.88 554 40 14 0 0 0 0.08 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08536 Dr. Tatjana Zupančič 26.10 0 0 0 0.07 75 65 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11238 Dr. Nataša Gros 355.89 26.68 216.09 216.09 1.25 80 19 5 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12728 Dr. Aleš Podgornik 276.14 50.00 217.10 230.97 1.06 1411 87 23 3.52 4.72 1.43 0.56 8.52 2015,2016,2017
13530 Dr. Helena Prosen 616.76 0 52.16 251.54 1.84 489 155 10 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15670 Dr. Matija Strlič 596.24 89.99 318.76 414.21 2.14 1298 111 20 0 2.00 0 0 2.00 2012,2013
16429 Dr. Mitja Kolar 152.36 0 89.99 89.99 0.53 175 32 8 0.05 0.01 0.80 0.04 0.90 2016,2017
17844 Dr. Irena Kralj Cigić 250.13 18.86 102.84 117.19 0.83 298 74 10 0.10 0 0 0.10 0.20 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18191 Jolanda Furlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18192 Mojca Žitko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18193 Zdenka Držaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18194 Dr. Vojmir Francetič 128.59 83.42 105.29 115.56 0.55 114 42 5 0 0 0 0 0 2014,2015
20250 Dr. Polonca Kralj 75.51 0 48.34 68.34 0.28 100 40 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
21917 Dušan Komel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
23386 Dr. Drago Kočar 322.40 50.75 213.91 270.62 1.21 280 52 10 0.06 0 0 0.10 0.16 2012,2013,2014,2015
27804 Dr. Gregor Arh 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
28336 Dr. Tanja Trafela 38.08 0 15.55 37.41 0.13 121 38 6 0 0 0 0 0 2012,2013 2014
29403 Dr. Andrej Ščavničar 16.53 0 0 14.05 0.05 27 13 2 0 0 0 0 0 2012 2012
30693 Dr. Alenka Možir 16.86 0 15.55 15.55 0.06 60 19 5 0 0 0 0 0 2012 2013
34599 Dr. Gregor Marolt 138.59 0 79.52 79.52 0.47 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
35335 Dr. Jernej Markelj 119.46 0 54.54 54.54 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
37121 Damjan Jan Pavlica 7.09 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
38132 Mag. Ida Kraševec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38359 Mag. Janja Sotlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 4053.98 319.70 1947.57 2472.28 13.94 6040 155 34 4.01 6.73 2.23 1.05 12.31
Izračun na število doktorjev 321.74 25.37 154.57 196.21 1.11 479.37 0.32 0.53 0.18 0.08 0.98
Izračun na FTE: 2.99 1355.85 106.92 651.36 826.85 4.66 2020.07 1.34 2.25 0.75 0.35 4.12


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017