Program P1-0179

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov v organski sintezi

vodja programa Dr. Svete Jurij


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08284 Dr. Jurij Svete 957.81 24.29 171.54 407.19 2.95 1192 240 15 5.25 0 0 0.08 5.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00868 Dr. Branko Stanovnik 1478.86 0 166.56 432.26 4.34 1660 240 15 0.71 0 0 0.08 0.79 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17140 Tončka Kozamernik-Hudeček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
17142 Tatjana Toporiš Stipanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18423 Dr. Bogdan Štefane 314.78 79.00 226.03 266.72 1.22 366 40 11 2.72 0 0.06 0 2.78 2015,2016,2017
19405 Dr. Franc Požgan 215.86 26.76 159.40 183.48 0.83 627 81 10 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
22602 Dr. Uroš Grošelj 787.01 24.29 133.64 358.11 2.45 718 97 11 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29401 Dr. Jernej Baškovč 41.69 0 22.72 35.44 0.15 12 7 2 0 0 0 0 0 2012 2012
31859 Dr. Jure Bezenšek 117.38 0 15.13 73.24 0.37 102 24 6 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
31949 Dr. Ana Novak 0 0 0 0 0 24 9 3 0 0 0 0 0 2012 2013
33302 Dr. Tanja Koleša Dobravc 63.87 0 0 32.10 0.19 34 24 2 0 0 0 0 0 2015 2015
34344 Dr. Gregor Strle 113.70 96.65 96.65 96.65 0.48 2 1 1 0 0 0 0 0 2015 2015
34346 Dr. Luka Šenica 52.33 0 17.91 17.91 0.16 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
34601 Dr. Benjamin Prek 26.70 0 0 16.08 0.08 19 8 3 0 0 0 0 0 2014
35336 Dr. Sebastijan Ričko 111.69 24.29 24.29 53.92 0.38 9 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
35340 Dr. Jona Mirnik 41.79 0 14.39 25.59 0.14 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
36315 Eva Pušavec Kirar 84.70 0 43.54 69.12 0.31 6 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36635 Helena Brodnik 64.37 27.95 63.23 63.23 0.27 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017
37406 Mag. Urša Tomažin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37721 Dr. Giorgio Mirri 51.34 0 51.34 51.34 0.20 143 74 4 0 0 0 0 0 2015
38130 Mag. Miha Drev 39.22 0 14.39 14.39 0.12 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 4563.10 303.23 1220.76 2196.77 14.64 3243 240 24 8.68 0 0.06 0.16 8.90
Izračun na število doktorjev 814.84 54.15 217.99 392.28 2.61 579.11 1.55 0 0.01 0.03 1.59
Izračun na FTE: 1.61 2834.22 188.34 758.24 1364.45 9.09 2014.29 5.39 0 0.04 0.10 5.53


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017