Program P1-0222

Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika

vodja programa Dr. Moravec Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20268 Dr. Primož Moravec 552.12 0 143.78 423.81 1.85 80 11 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01639 Dr. Anton Cedilnik 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2012
05478 Dr. Mirko Dobovišek 160.44 0 0 0 0.43 26 17 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05484 Dr. Edvard Kramar 45.00 0 0 0 0.12 2 2 1 0 0 0 0 0 2012
08398 Dr. Tomaž Košir 187.17 0 0 0 0.50 71 10 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09573 Dr. Matjaž Omladič 845.75 0 267.64 420.75 2.72 218 35 8 0 0 0 0.09 0.09 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11709 Dr. Roman Drnovšek 1107.70 0 300.70 792.82 3.68 82 13 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12040 Dr. Janez Bernik 338.26 0 119.38 252.40 1.15 28 4 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 172.28 0 32.96 124.38 0.56 35 7 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
12191 Dr. Aleksej Turnšek 474.39 0 278.87 443.39 1.76 93 25 7 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
13430 Dr. Gregor Cigler 106.91 0 53.52 99.48 0.40 6 3 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15127 Dr. Jakob Cimprič 462.13 0 245.82 409.92 1.66 58 7 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16201 Dr. Bojana Zalar 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012
16331 Dr. David Dolžan 512.03 0 123.35 215.06 1.59 64 12 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18170 Dr. Gregor Šega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18838 Dr. Primož Potočnik 796.25 0 75.86 532.41 2.52 433 46 11 0.07 0 0 0 0.07 2012,2013,2014
18893 Dr. Bojan Kuzma 708.69 0 190.79 335.33 2.24 117 17 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19511 Dr. Janko Bračič 137.69 0 86.39 117.04 0.51 54 24 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
20037 Dr. Marjeta Kramar Fijavž 224.02 53.33 85.00 144.16 0.80 102 38 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20267 Dr. Karin Cvetko Vah 392.49 0 110.12 167.38 1.23 46 7 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20269 Dr. Iztok Kavkler 13.24 0 0 0 0.04 7 5 2 0 0.09 0.10 0.01 0.20 2012
22353 Dr. Igor Klep 1046.85 107.83 607.32 815.12 3.80 157 20 7 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22723 Dr. Polona Oblak 620.76 0 194.95 407.21 2.06 81 12 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23213 Dr. Blaž Mojškerc 127.10 51.33 51.33 97.28 0.46 23 15 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
23962 Dr. Dejan Velušček 111.51 37.57 86.45 86.45 0.45 4 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24184 Dr. Nika Novak 28.19 0 0 28.19 0.10 13 3 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24328 Dr. Aljoša Peperko 369.56 0 54.24 314.13 1.24 12 6 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25610 Dr. Marko Orel 596.50 0 386.58 473.00 2.17 35 7 4 0.01 0 0 0.16 0.17 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28255 Dr. Kristijan Cafuta 220.95 0 72.51 187.95 0.77 8 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
28580 Dr. Matej Zajec 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013
28585 Dr. Klemen Šivic 352.12 0 134.87 317.76 1.24 18 5 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28586 Dr. Gabriel Verret 204.36 0 70.87 99.67 0.66 68 11 5 0 0 0 0 0 2012,2013
29584 Dr. Marko Kandić 570.99 0 162.71 438.25 1.92 7 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2012
30822 Dr. Nina Otopal 107.58 0 0 91.44 0.35 5 5 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
30825 Dr. Aleš Toman 178.03 151.33 151.33 151.33 0.77 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
30826 Dr. Janez Šter 451.41 0 0 122.54 1.28 8 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32023 Dr. Nik Stopar 143.73 0 0 0 0.38 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
33230 Dr. Nina Ružić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
33231 Dr. Katja Berčič 45.94 0 0 40.60 0.15 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013 2015
33580 Dr. Boris Cergol 59.56 0 55.06 55.06 0.24 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
35590 Dr. Joao Paulo Pita Da Costa 91.47 0 0 81.13 0.29 3 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017
37670 Dr. Matija Vidmar 293.43 0 185.41 215.83 1.04 58 58 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
39106 Mag. Michael Kaplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 12856.60 401.39 4327.81 8501.27 43.13 1765 58 17 0.08 0.09 0.10 0.26 0.53
Izračun na število doktorjev 414.73 12.95 139.61 274.23 1.39 56.94 0 0 0 0.01 0.02
Izračun na FTE: 2.20 5843.91 182.45 1967.19 3864.21 19.60 802.27 0.04 0.04 0.05 0.12 0.24


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017