Program P1-0242

Kemija in struktura bioloških učinkovin

vodja programa Dr. Plavec Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10082 Dr. Janez Plavec 2346.12 749.87 1517.77 1813.00 6.50 1711 62 21 10.00 5.00 0 0.09 10.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12832 Dr. Barbara Mohar 795.75 480.96 667.66 769.25 3.40 505 54 12 0.21 0 0 0 0.21 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17916 Dr. Iztok Jože Košir 984.93 347.06 492.24 588.34 3.58 693 204 13 1.13 0.26 1.93 1.16 4.48 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22575 Dr. Primož Šket 549.80 188.78 375.91 412.68 2.13 380 43 13 0 0 0.25 0 0.25 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24448 Dr. Mirko Cevec 158.71 23.59 113.00 140.93 0.61 105 38 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24975 Dr. Damjan Makuc 263.18 18.33 121.72 229.62 0.94 301 36 11 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28022 Dr. Peter Podbevšek 205.18 81.90 166.18 166.18 0.82 83 22 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29036 Dr. Igor Zhukov 62.15 0 59.86 59.86 0.25 612 93 13 0 0 0 0 0 2012
30845 Dr. Marko Trajkovski 199.36 62.95 169.46 169.46 0.79 88 27 5 0 0 0.27 0 0.27 2012,2013,2014,2015,2016 2013
31911 Dr. Eva Čeh 73.19 0 50.83 68.79 0.28 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2013
31950 Dr. Petra Galer 84.60 48.32 48.32 48.32 0.32 109 102 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2014
32112 Dr. Martina Lenarčič Živković 59.76 0 50.80 50.80 0.22 43 31 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2014
33104 Dr. Matjaž Deželak 73.41 0 0 0 0.20 6 2 1 0 0 0.03 0 0.03 2012,2013 2014
33235 Dr. Andrea Kišić 187.76 113.43 167.09 167.09 0.80 32 12 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2014
33237 Dr. Slavko Rast 137.50 0 55.29 116.88 0.49 22 7 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2014
34525 Maja Marušič 263.03 166.82 180.45 213.79 1.07 77 20 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35062 Tanja Potočnik 129.28 0 38.83 106.03 0.44 10 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35144 Vojč Kocman 138.03 127.36 127.36 127.36 0.61 4 4 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
36419 Jasna Brčić 125.92 81.90 81.90 81.90 0.49 5 5 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37419 Miha Ocvirk 39.81 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37459 Andrej Emanuel Cotman 75.80 64.43 64.43 64.43 0.32 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37460 Urška Slapšak 31.59 0 26.85 26.85 0.12 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
38253 Mag. Gašper Poklukar 12.75 0 10.84 10.84 0.05 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 6997.61 2555.70 4586.79 5432.40 24.54 3627 204 31 11.34 5.26 2.48 1.25 15.24
Izračun na število doktorjev 686.04 250.56 449.69 532.59 2.41 355.59 1.11 0.52 0.24 0.12 1.49
Izračun na FTE: 2.75 2544.59 929.35 1667.92 1975.42 8.92 1318.91 4.12 1.91 0.90 0.45 5.54


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017