Program P1-0292

Topologija, geometrija in nelinearna analiza

vodja programa Dr. Repovš Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07083 Dr. Dušan Repovš 4220.32 246.70 1457.33 2540.97 6.13 652 23 12 0 0 0 0.78 0.78 2012,2013,2014,2015,2016,2017
03342 Dr. Matija Cencelj 194.20 0 0 82.61 0.58 54 14 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2016,2017
08947 Dr. Nežka Mramor Kosta 69.11 0 0 30.52 0.20 45 36 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10768 Dr. Petar Pavešić 474.79 80.00 136.39 265.05 1.59 14 2 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13431 Dr. Sašo Strle 165.18 0 71.89 140.40 0.58 80 21 5 0 0 0 0 0 2012
13651 Dr. Matjaž Željko 0 0 0 0 0 61 31 4 0 0 0 0 0 2012
18839 Dr. Aleš Vavpetič 364.73 0 110.12 221.17 1.19 21 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2016,2017
21969 Dr. Jaka Smrekar 309.43 0 43.98 131.88 0.95 8 2 2 0.20 0 0 0 0.20 2012,2013,2014,2016,2017
26522 Dr. Žiga Virk 420.26 0 40.25 168.14 1.26 43 14 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
28252 Dr. Dikran Dikranian 975.94 0 106.70 308.02 2.88 304 21 8 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
29583 Dr. Aleksandra Franc 94.12 0 0 0 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 2012 2012
29964 Dr. Vicentiu Radulescu 5362.36 383.96 2523.56 3667.13 6.26 2328 165 26 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31192 Dr. Mykhaylo Zarichnyy 292.77 0 41.23 68.10 0.86 67 27 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
31193 Dr. Taras Banakh 1616.60 0 0 401.67 4.27 161 7 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
31487 Dr. Lyubomyr Zdomskyy 619.40 131.47 173.35 399.55 2.13 99 17 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
32025 Dr. Sara Kališnik 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012 2013
34563 Peter Lendero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
35333 Dr. Leon Lampret 49.25 0 0 41.86 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35587 Dejan Govc 86.00 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36991 Dr. Giovanni Molica Bisci 1666.35 53.33 720.30 1204.77 5.32 715 77 15 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
37689 Dr. Raffaella Servadei 703.09 53.33 331.40 548.25 2.50 766 132 13 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38771 Dr. Nikolaos Papageorgiou 2189.63 134.99 1083.49 1797.64 5.81 326 33 8 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 19873.53 1083.78 6839.99 12017.73 43.15 5132 165 31 0.20 0 0 0.78 0.98
Izračun na število doktorjev 1684.20 91.85 579.66 1018.45 3.66 434.92 0.02 0 0 0.07 0.08
Izračun na FTE: 1.50 13249.02 722.52 4559.99 8011.82 28.77 3421.33 0.13 0 0 0.52 0.65


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017