Program P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

vodja programa Dr. Pisanski Tomaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01941 Dr. Tomaž Pisanski 1288.40 152.11 360.99 722.64 4.26 793 56 14 1.21 0.69 0.09 0 1.99 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01467 Dr. Vladimir Batagelj 917.21 328.95 442.94 487.91 3.30 673 81 13 0.37 0.03 0 0.02 0.42 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01935 Dr. Marko Petkovšek 514.26 0 0 20.00 1.38 372 68 10 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02017 Dr. Matevž Bren 181.16 0 11.52 24.85 0.51 159 59 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
03231 Dr. Marko Razpet 94.12 0 0 0 0.25 21 5 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
06895 Dr. Izidor Hafner 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
11234 Dr. Jurij Kovič 572.63 0 110.12 316.06 1.81 13 6 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
12303 Dr. Simona Korenjak Černe 66.32 40.60 40.60 40.60 0.27 19 5 3 0 0 0 0 0 2012,2014,2015,2016,2017
14273 Dr. Arjana Žitnik 234.74 0 36.70 182.43 0.77 58 13 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15136 Dr. Bor Plestenjak 490.24 0 287.78 416.70 1.78 69 10 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15137 Dr. Matjaž Zaveršnik 0 0 0 0 0 69 41 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
15571 Dr. Blaž Zmazek 51.03 0 0 0 0.14 99 20 6 0 0 0.53 0 0.53 2012,2013,2014
15854 Dr. Andrej Bauer 610.83 64.70 117.44 236.18 1.91 132 26 6 0 3.77 0 0 3.77 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18838 Dr. Primož Potočnik 516.37 0 289.82 421.37 1.85 433 46 11 0.07 0 0 0 0.07 2015,2016,2017
19284 Dr. Marko Boben 386.39 0 20.27 20.27 1.05 81 17 5 1.15 0 0.11 0 1.26 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19886 Dr. Emil Žagar 132.69 29.47 102.53 123.39 0.52 81 13 5 0 0 0 0 0 2012
20269 Dr. Iztok Kavkler 40.59 0 0 34.50 0.13 7 5 2 0 0.09 0.10 0.01 0.20 2014,2015,2016,2017
20271 Dr. Gašper Jaklič 863.12 29.47 295.94 566.66 2.90 110 19 6 0.06 0.35 0 0 0.41 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21658 Dr. Alen Orbanić 15.67 0 0 0 0.04 66 14 5 1.33 3.23 1.35 0.16 6.07 2015,2016,2017
21773 Dr. Helena Zakrajšek 23.53 0 0 20.00 0.07 21 10 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
22401 Dr. Matjaž Konvalinka 816.09 0 298.60 584.99 2.77 43 10 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23467 Dr. Marjetka Krajnc 118.15 0 73.06 115.44 0.45 71 13 5 0 0 0 0 0 2012
24270 Dr. Jure Pražnikar 79.57 0 55.54 55.54 0.29 60 40 4 1.27 1.86 1.33 0.03 4.49 2012,2013
24421 Dr. Boris Horvat 167.59 0 0 20.72 0.46 22 7 3 0.59 1.76 1.00 0.42 3.77 2012,2013,2014,2015,2016,2017
26450 Dr. Primož Lukšič 0 0 0 0 0 5 4 1 0.65 0.95 0.61 0.37 2.58 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28582 Dr. Andrej Muhič 54.81 0 0 30.48 0.17 18 5 3 0 0 0 0 0 2012
28584 Dr. Katja Prnaver 2.86 0 0 0 0.01 5 5 1 0 0 0 0 0 2012
32029 Dr. Selena Praprotnik 117.09 29.47 84.53 84.53 0.45 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
32079 Dr. Maria del Rio Francos 155.92 0 0 113.57 0.50 4 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2014
32320 Dr. Matija Pretnar 374.88 64.70 64.70 114.46 1.16 51 16 4 0 0.15 0.25 0 0.40 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34561 Dr. Nino Bašić 178.06 30.17 125.62 125.62 0.65 10 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
34751 Boštjan Kovač 94.78 0 68.68 82.46 0.35 3 2 1 0 0 0 0 0 2014
35520 Dr. Istvan Estelyi 38.22 0 0 0 0.10 3 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
36752 Mag. Martin Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
37834 Dr. Alexander Keith Simpson 0 0 0 0 0 236 42 9 0 0 0 0 0 2016,2017
38393 Dr. Gordon Ian Williams 73.32 0 25.14 73.32 0.27 20 5 3 0 0 0 0 0 2015
39104 Micael Alexi Toledo Roy 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 9270.64 769.64 2912.52 5034.69 30.57 3274 81 27 6.70 12.88 5.37 1.01 25.96
Izračun na število doktorjev 417.60 34.67 131.19 226.79 1.38 147.48 0.30 0.58 0.24 0.05 1.17
Izračun na FTE: 2.24 4138.68 343.59 1300.23 2247.63 13.65 1461.61 2.99 5.75 2.40 0.45 11.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017