Program P1-0391

MOLEKULSKE INTERAKCIJE

vodja programa Dr. Anderluh Gregor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15686 Dr. Gregor Anderluh 787.05 252.23 432.92 449.53 2.86 2607 160 28 9.84 0 0 0.32 10.00 2015,2016,2017
00385 Dr. Nada Kraševec 242.07 26.48 76.57 172.99 0.84 243 54 9 0.31 0 0 0 0.31 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12048 Dr. Marjetka Podobnik 217.08 38.88 127.80 187.02 0.82 662 89 14 4.13 0 0 0 4.13 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13627 Dr. Franci Merzel 27.21 0 18.13 18.13 0.09 480 160 12 1.01 0.13 0 0.10 1.24 2015,2016
16104 Dr. Apolonija Bedina Zavec 281.41 47.89 147.50 232.21 1.03 262 172 6 1.69 0 0 0.01 1.70 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17276 Jelka Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18325 Dr. Simon Caserman 129.43 0 62.67 99.39 0.46 67 12 6 3.93 1.15 0 0 5.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21684 Tea Tomšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23123 Mag. Tatjana Milunović 0 0 0 0 0 13 12 1 0 0 0 0 0 2015
26055 Dr. Gorazd Hribar 74.72 0 20.00 70.05 0.26 55 26 3 2.90 1.05 0 0.03 3.98 2012,2013,2014,2015,2016
30762 Dr. Katja Pirc 22.72 0 0 0 0.06 6 3 2 0 0 0 0 0 2016,2017 2015
31915 Dr. Nejc Rojko 154.43 121.88 153.89 153.89 0.69 83 24 6 0.35 0 0 0 0.35 2015 2013
32068 Dr. Ajda Flašker 42.27 0 33.39 33.39 0.15 28 12 3 0.31 0 0 0 0.31 2015,2016 2013
34329 Dr. Omar Naneh 11.20 0 0 0 0.03 2 2 1 0 0 0 0 0 2015 2016
34603 Mirijam Kozorog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
35382 Matic Kisovec 62.19 18.88 58.33 58.33 0.26 20 13 2 0 0 0 0 0 2015,2016
35544 Mag. Neža Omersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
36425 Tea Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
37453 Saša Rezelj 38.71 33.15 33.15 33.15 0.16 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016
38255 Mag. Andreja Šink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38473 Tomaž Švigelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
38479 Aleksandra Šakanović 13.69 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 2104.18 539.39 1164.35 1508.08 7.75 4348 172 35 24.47 2.33 0 0.46 27.10
Izračun na število doktorjev 318.82 81.73 176.42 228.50 1.17 658.79 3.71 0.35 0 0.07 4.11
Izračun na FTE: 3.65 576.49 147.78 319.00 413.17 2.12 1191.23 6.70 0.64 0 0.13 7.42


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017