Program P2-0185

Potresno inženirstvo

vodja programa Dr. Fischinger Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08358 Dr. Matej Fischinger 769.26 0 291.43 391.19 2.50 423 183 8 3.22 1.09 0 0.02 4.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00025 Dr. Peter Fajfar 995.11 40.00 458.95 458.95 3.30 2265 390 23 3.51 0.60 0 0.11 4.22 2012,2013,2014,2015,2016
05559 Dr. Marjana Šijanec Zavrl 33.33 0 0 0 0.09 29 23 2 0 5.00 0.42 0 5.00 2012,2013
05772 Dr. Roko Žarnić 439.93 0 95.81 130.57 1.32 209 46 7 0.23 5.00 0.07 0 5.23 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08745 Dr. Iztok Peruš 494.00 0 310.05 310.05 1.74 294 121 7 0.06 0.03 0 0.01 0.10 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09063 Dr. Jana Šelih 373.73 0 40.96 40.96 1.06 172 41 8 0.31 0.25 0.01 0.32 0.89 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10379 Dr. Violeta Bokan-Bosiljkov 551.06 76.21 282.82 317.58 1.92 209 96 6 2.88 0.55 0 0.08 3.51 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11409 Dr. Tatjana Isaković 762.41 0 291.43 391.19 2.48 184 41 7 4.15 1.14 0 0.01 5.30 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15189 Dr. Vlatko Bosiljkov 580.70 43.70 330.78 365.54 2.04 147 30 7 0.71 1.77 0 0.04 2.52 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16420 Dr. Damjan Marušić 57.50 0 0 20.00 0.16 188 121 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
17449 Franci Čepon 5.88 0 0 0 0.02 4 4 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18793 Dr. Matjaž Dolšek 1426.86 0 849.92 922.46 4.98 640 94 15 1.61 2.15 0 1.09 4.85 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21368 Dr. Peter Kante 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016
24337 Dr. Miha Kramar 22.06 0 0 0 0.06 24 14 2 1.87 0.07 0 1.18 3.12 2012
27872 Dr. Mojmir Uranjek 55.60 0 0 34.76 0.17 44 30 3 0 0 0 0 0 2012,2013
28341 Dr. Klemen Rejec 116.08 0 62.25 75.58 0.40 18 14 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
29480 Dr. Daniel Celarec 137.19 0 104.11 104.11 0.51 57 35 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2012
30690 Dr. Meta Kržan 202.25 0 103.33 103.33 0.68 12 7 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
30691 Dr. David Antolinc 103.25 0 29.85 29.85 0.32 15 8 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
31961 Dr. Marko Brozovič 248.66 0 157.98 157.98 0.88 6 5 1 0.07 0 0 0 0.07 2012,2013,2014,2015,2016 2013
32691 Dr. Jure Snoj 100.47 0 0 30.01 0.29 4 4 1 0.08 0 0 0 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
33101 Dr. Mirko Kosič 120.28 0 81.40 81.40 0.42 2 2 1 0.08 0 0 0 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
34367 Dr. Blaž Zoubek 283.99 0 117.47 170.56 0.95 11 7 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
34369 Dr. Klemen Sinkovič 84.31 0 33.33 33.33 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
34372 Dr. Nuša Lazar 222.42 0 157.70 157.70 0.81 4 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
35408 Dr. Jure Žižmond 139.26 0 0 42.54 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
36443 Anže Babič 89.82 0 51.50 51.50 0.30 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
38106 Mag. Gabrijela Jankovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
39445 Aleš Jamšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 8415.41 159.91 3851.07 4421.14 28.06 3372 390 29 18.78 17.65 0.50 2.86 39.30
Izračun na število doktorjev 489.27 9.30 223.90 257.04 1.63 196.05 1.09 1.03 0.03 0.17 2.28
Izračun na FTE: 4.05 2077.88 39.48 950.88 1091.64 6.93 832.59 4.64 4.36 0.12 0.71 9.70


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017