Program P2-0210

E-Gradbeništvo

vodja programa Dr. Turk Žiga


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08375 Dr. Žiga Turk 1099.52 164.01 235.18 235.18 3.36 225 43 9 0 2.89 0 0 2.89 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05805 Dr. Janez Duhovnik 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
06702 Dr. Iztok Kovačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
06926 Dr. Cvetka Teja Koler Povh 298.71 46.25 78.55 78.55 0.93 16 11 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
10440 Dr. Aleš Mihelič 0 0 0 0 0 17 11 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
10562 Dr. Boštjan Brank 764.28 55.93 450.94 494.20 2.71 262 26 11 0 0.41 0.82 0 1.23 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14014 Dr. Aleksander Srdić 150.88 35.33 35.33 35.33 0.46 57 41 2 0.09 0 0.01 1.17 1.27 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17759 Dr. Matevž Dolenc 259.65 0 108.49 108.49 0.83 73 15 5 0 2.55 0 0 2.55 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18683 Dr. Tomo Cerovšek 246.95 71.45 71.45 71.45 0.81 106 91 3 0 0.71 0 0.19 0.90 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19728 Dr. Vlado Stankovski 446.88 0 146.50 146.50 1.39 177 49 7 0 3.91 0.54 0.04 4.49 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20247 Mag. Jure Kostanjšek 30.39 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
20326 Dr. Andreja Istenič Starčič 1145.50 326.62 413.70 453.70 3.85 43 9 3 0 2.90 0.17 0 3.07 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20432 Jurij Velkavrh 5.88 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
26550 Dr. Jaka Dujc 125.97 0 106.70 106.70 0.48 43 14 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
27688 Dr. Robert Klinc 165.48 0 37.33 37.33 0.48 45 13 4 0 1.10 0 0 1.10 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27996 Anton Kajzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
31855 Dr. Miha Jukić 102.40 0 75.42 75.42 0.37 13 9 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2013
33103 Dr. Sebastjan Meža 146.47 0 71.17 71.17 0.49 14 8 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2014
36227 Andjelka Stanić 174.46 55.93 161.13 174.46 0.74 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017
36228 Sara Piculin 113.53 0 63.95 93.88 0.40 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
39204 Mag. Marko Lavrenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 5276.95 755.52 2055.84 2182.36 17.40 920 91 14 0.09 14.47 1.54 1.40 17.50
Izračun na število doktorjev 412.26 59.03 160.61 170.50 1.36 71.88 0.01 1.13 0.12 0.11 1.37
Izračun na FTE: 2.06 2561.63 366.76 997.98 1059.40 8.45 446.60 0.04 7.02 0.75 0.68 8.50


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017