Program P2-0248

Inovativni izdelovalni sistemi in procesi

vodja programa Dr. Herakovič Niko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10499 Dr. Niko Herakovič 887.24 234.55 373.91 396.97 3.04 82 16 6 10.00 1.05 0.57 0.01 10.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00807 Dr. Karl Kuzman 152.33 0 45.83 109.48 0.51 638 189 11 0.81 0 0.22 0.01 1.04 2012
03430 Dr. Janez Žerovnik 77.04 0 0 47.04 0.24 383 24 10 0 0 0 0 0 2017
05911 Dr. Zlatko Kampuš 0 0 0 0 0 175 67 8 0 0 0 0 0 2012
07125 Dr. Peter Metlikovič 46.06 0 40.56 40.56 0.18 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09006 Dr. Mihael Junkar 149.36 50.00 75.11 75.11 0.53 271 52 10 3.01 0.63 0 0.01 3.65 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12260 Dr. Andrej Lebar 185.55 0 0 43.21 0.52 65 24 5 0.53 1.08 0.11 0.03 1.75 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12957 Dr. Tomaž Pepelnjak 483.60 0 54.43 134.44 1.42 202 54 9 2.21 0.53 0.30 0.03 3.07 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13182 Dr. Francelj Trdič 0 0 0 0 0 20 11 2 0 0 0 0 0 2012
15695 Dr. Gašper Gantar 40.35 0 0 0 0.11 128 54 6 0 0 0 0 0 2012,2013
16005 Dr. Blaž Nardin 17.32 0 0 0 0.05 54 11 5 0 3.30 1.80 0 5.00 2012,2013
17999 Matjaž Rot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18553 Dr. Joško Valentinčič 295.02 0 58.26 80.35 0.88 111 21 7 4.23 0.19 0 0.04 4.46 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21232 Dr. Mihael Debevec 223.98 0 81.11 81.11 0.70 31 14 3 0.32 0 0.04 0 0.36 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23469 Dr. Henri Orbanić 144.80 50.00 50.00 50.00 0.48 55 21 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23834 Dr. Boris Vidrih 59.94 42.94 42.94 42.94 0.25 121 69 5 0 0 0 0 0 2014
24274 Dr. Marko Uplaznik 40.00 40.00 40.00 40.00 0.20 25 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
24906 Dr. Gašper Šušteršič 0 0 0 0 0 17 11 2 0.61 0 0 0 0.61 2013
29052 Edo Adrović 9.80 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29935 Mladen Cvjetičanin 3.92 0 0 0 0.01 13 13 1 0 0 0 0 0 2012
30912 Dr. Izidor Sabotin 156.06 0 25.11 25.11 0.46 20 8 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
31322 Dr. Marko Šimic 341.18 84.55 183.36 183.36 1.21 54 16 4 0.32 0 0.04 0 0.36 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
31395 Dr. Fevzi Kafexhiu 60.36 0 0 46.31 0.19 5 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016
33239 Dr. Marko Jerman 94.91 0 0 0 0.25 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
33801 Dr. Miha Pipan 70.11 0 0 0 0.19 2 2 1 0 0 0 0 0 2016
34022 Nejc Matjaž 4.20 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
34809 Marko Ivanušič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
38468 Pavel Drešar 8.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39194 Mag. Maja Turk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 3551.15 502.04 1070.62 1395.99 11.48 1851 189 17 22.04 6.78 3.08 0.13 30.30
Izračun na število doktorjev 277.43 39.22 83.64 109.06 0.90 144.61 1.72 0.53 0.24 0.01 2.37
Izračun na FTE: 2.14 1659.42 234.60 500.29 652.33 5.36 864.95 10.30 3.17 1.44 0.06 14.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017