Program P2-0260

Mehanika konstrukcij

vodja programa Dr. Planinc Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14507 Dr. Igor Planinc 646.59 0 315.68 445.76 2.23 488 67 12 0 0.37 0 0.40 0.77 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02189 Dr. Miran Saje 803.72 0 428.47 539.42 2.79 786 67 15 0 0 0 0.09 0.09 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08437 Dr. Goran Turk 768.69 128.89 365.59 460.42 2.69 574 110 12 0.41 1.50 0.23 0.21 2.35 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09217 Dr. Stanislav Srpčič 57.14 0 33.98 33.98 0.19 72 21 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16142 Dr. Rado Flajs 117.40 0 0 0 0.31 29 16 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19121 Dr. Dejan Zupan 554.63 0 257.79 372.90 1.90 186 44 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20157 Dr. Bojan Čas 0 0 0 0 0 152 34 6 0 0 0 0 0 2012,2013
23474 Dr. Simon Schnabl 187.01 0 93.35 116.49 0.64 215 67 7 0 0.31 0 0 0.31 2012,2014,2015,2016,2017
25423 Dr. Tomaž Hozjan 511.91 0 195.62 248.76 1.67 50 21 4 0 0.10 0 0.01 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27666 Dr. Gregor Trtnik 35.29 0 0 0 0.09 226 110 8 0 0 5.00 0 5.00 2016,2017
27673 Dr. Eva Zupan 323.27 0 150.57 222.02 1.11 60 28 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2016,2017
28340 Mojca Markovič 56.75 0 54.25 54.25 0.23 7 6 1 0 0 0 0 0 2012,2013
29320 Dr. Aleš Kroflič 45.84 0 0 22.30 0.13 34 19 3 0 0 0 0 0 2012,2013 2012
30509 Dr. Anka Ilc 0 0 0 0 0 18 18 1 0 0 0 0 0 2012
30809 Dr. Peter Češarek 256.75 0 157.22 157.22 0.88 16 11 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32030 Klara Pirmanšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
33102 Dr. Urška Bajc 50.34 0 0 0 0.13 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
33293 Dr. Jerneja Kolšek 0 0 0 0 0 7 4 2 1.05 0.21 0.05 1.26 2.57 2012
34257 Miha Jakšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
34368 Dr. Robert Pečenko 202.12 0 82.96 82.96 0.66 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35925 Mitja Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
36444 Anita Treven 113.14 0 53.47 53.47 0.38 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
39206 Mag. Urška Dolinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 4730.59 128.89 2188.95 2809.95 16.03 1306 110 19 1.46 2.49 5.28 1.97 11.20
Izračun na število doktorjev 414.96 11.31 192.01 246.49 1.41 114.56 0.13 0.22 0.46 0.17 0.98
Izračun na FTE: 2.20 2150.27 58.59 994.98 1277.25 7.29 593.64 0.66 1.13 2.40 0.90 5.09


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017