Program P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

vodja programa Dr. Kržan Mojca


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08095 Dr. Mojca Kržan 227.83 17.73 76.99 92.06 0.73 376 120 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01547 Dr. Lavrencij Stanovnik 101.27 0 25.45 79.67 0.34 59 22 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
01846 Mag. Gordana Koželj 69.48 0 0 50.85 0.22 116 26 6 0 0 0 0 0 2016,2017
08313 Dr. Ilonka Ferjan 81.49 0 0 0 0.22 57 20 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10990 Dr. Katarina Černe 154.92 0 69.37 90.15 0.52 34 10 3 0 0 0.01 0 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15536 Dr. Metoda Lipnik Štangelj 478.54 0 51.08 99.38 1.38 103 15 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16340 Dr. Uroš Potočnik 637.26 53.55 122.34 167.16 1.93 3132 1360 14 0.04 0.39 0.60 0.07 1.10 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17932 Sonja Rozman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
17934 Cvetka Blažek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
17935 Jožica Košir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17936 Mojca Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
17937 Matjaž Hrovat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
17938 Petra Ponebšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
17939 Nevenka Dolžan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
17940 Marjetka Jakomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
18387 Dr. Aleš Mlinarič 7.33 0 0 0 0.02 112 17 8 0 0 0 0 0 2012,2013
18616 Dr. Majda Pajnkihar 808.39 52.40 264.53 280.97 2.56 65 45 4 0 0.42 0.33 0 0.75 2013,2014,2015,2016
22072 Dr. Tomaž Zupanc 133.52 52.62 64.77 64.77 0.48 243 44 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
22621 Dr. Polonca Ferk 254.92 0 13.48 50.71 0.72 120 33 5 0.44 0 0 0 0.44 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24390 Dr. Simona Rajtar Osredkar 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013
26446 Dr. Barbara Dariš 9.41 0 0 0 0.03 15 15 1 0 0 0 0 0 2012,2013
28417 Dr. Katja Repnik 191.69 0 0 44.83 0.54 30 8 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
29416 Dr. Lovro Žiberna 574.34 0 231.50 293.65 1.88 161 40 8 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29750 Dr. Janez Šimenc 0 0 0 0 0 25 12 3 0 0 0 0 0 2016,2017
30953 Dr. Mitja Mitrovič 76.92 50.15 65.38 65.38 0.32 3086 1360 12 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
33104 Dr. Matjaž Deželak 136.63 0 14.56 53.41 0.41 6 2 1 0 0 0.03 0 0.03 2014,2015,2016 2014
33390 Petra Perin 14.71 0 0 0 0.04 18 10 2 0 0 0 0 0 2012,2013
33666 Dr. Vojko Berce 105.42 0 47.15 47.15 0.34 51 13 5 0 0 0 1.89 1.89 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34478 Larisa Zemljič 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35232 Staša Jurgec 10.51 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
36818 Dr. Helena Sabina Čelešnik 15.81 0 0 13.81 0.05 676 214 8 0 0 0 0 0 2016,2017
36895 Lea Vilman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
36896 Barbara Buh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
39240 Mag. Gregor Jezernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 4105.10 226.45 1046.60 1493.95 12.80 5587 1360 26 0.48 0.81 0.97 1.96 4.22
Izračun na število doktorjev 306.35 16.90 78.10 111.49 0.96 416.94 0.04 0.06 0.07 0.15 0.31
Izračun na FTE: 1.94 2116.03 116.73 539.48 770.08 6.60 2879.90 0.25 0.42 0.50 1.01 2.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017