Program P3-0308

Ateroskleroza in tromboza

vodja programa Dr. Šabovič Mirza


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08094 Dr. Mirza Šabovič 615.46 0 74.54 169.39 1.80 772 54 16 0 0 0 0.17 0.17 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00365 Dr. Irena Keber 0 0 0 0 0 1685 604 18 0 0 0 0 0 2012,2013
04548 Dr. Pavel Poredoš 851.74 101.72 144.39 305.43 2.64 1009 84 19 0 0 0 0.11 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05034 Dr. Mojca Stegnar 92.18 55.56 71.09 71.09 0.39 965 89 17 0 0 0 0 0 2012,2013
05888 Dr. Nina Vene-Klun 23.85 0 0 0 0.06 150 70 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
05965 Dr. Matija Kozak 104.63 19.13 43.21 43.21 0.35 450 245 5 0 0 0 0.36 0.36 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07630 Dr. Aleš Blinc 280.55 38.46 102.55 149.21 0.95 1373 644 14 0 0 0 0.95 0.95 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11685 Dr. Zlatko Fras 80.03 20.14 45.44 53.77 0.29 1745 604 11 0 0 0 1.13 1.13 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14642 Dr. Alenka Mavri 70.91 0 0 0 0.19 626 136 11 0 0 0 0.34 0.34 2012,2013,2014
15637 Dr. Mojca Božič Mijovski 291.62 38.46 99.08 157.16 0.98 194 31 8 0 0 0 0.39 0.39 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17712 Mag. Janez Podobnik 7.84 0 0 0 0.02 11 11 1 0 0 0 0 0 2012
17724 Andreja Pavlovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
17725 Marinka Tehovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
17728 Sonja Bogdanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
17729 Bojana Koščak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17732 Jana Mravlje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18377 Dr. Monika Štalc 80.32 0 0 0 0.21 58 26 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
18392 Meaz Agič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
18393 Marjanca Čuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
18394 Mihela Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
18395 Katja Janša-Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18396 Milojka Javoršek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18397 Anica Mencinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18820 Katja Tušar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
18822 Blažka Klemenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
19345 Dr. Miran Šebeštjen 95.34 0 0 32.42 0.27 1427 958 14 0 0 0 0.29 0.29 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19346 Biserka Klemenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
19698 Štefka Ažman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
20252 Dr. Tjaša Vižintin 5.23 0 0 0 0.01 9 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
21331 Simona Auman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21359 Dr. Gregor Tratar 30.78 2.20 21.71 21.71 0.10 222 175 5 0 0 0 0.08 0.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21631 Biljana Milutinovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
21885 Renata Žučko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22067 Karmen Zagorc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22347 Dr. Barbara Eržen 142.20 0 0 31.26 0.40 87 23 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24230 Urška Hvala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
24231 Marija Pšeničnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
24232 Agica Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2016,2017
24283 Mojca Perovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
24467 Dr. Borut Jug 275.83 0 21.84 91.81 0.81 883 604 8 0 0 0 0.09 0.09 2012,2013,2014,2015,2016,2017
26483 Dr. Mateja Bedenčič 15.54 0 15.54 15.54 0.06 26 13 2 0 0 0 0 0 2012
28973 Silvija Ravnikar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
28974 Nevenka Marinič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
29298 Katja Sinkovič-Lukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
30830 Dr. Mateja Kaja Ježovnik 492.83 85.00 122.18 292.05 1.64 226 45 8 0 0 0 0.11 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31213 Jovanka Mohar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31412 Martina Špeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
32186 Maja Vučnik 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2012
32497 Ljubica Bavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
32772 Marija Šparovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34574 Dr. Ana Spirkoska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
35642 Marko Jakopanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
35982 Jelena Klepac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
35983 Urška Stojanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36053 Anđa Duronjić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37714 Metka Zupančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38251 Luka Jeraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
38795 Monika Kurtiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 3556.88 360.67 761.57 1434.05 11.17 8434 958 39 0 0 0 4.02 4.02
Izračun na število doktorjev 240.33 24.37 51.46 96.90 0.75 569.86 0 0 0 0.27 0.27
Izračun na FTE: 2.46 1445.89 146.61 309.58 582.95 4.54 3428.46 0 0 0 1.63 1.63


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017