Program P3-0388

Mehanizmi varovanja zdravja

vodja programa Dr. Griessler Bulc Tjaša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 216.35 66.49 66.49 145.74 0.76 302 82 8 0 2.09 0 0.27 2.36 2014,2015,2016,2017
05099 Dr. Karmen Godič Torkar 150.02 0 15.17 44.74 0.44 138 41 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
05916 Dr. Veronika Kralj Iglič 739.26 95.60 434.90 527.12 2.67 1799 172 19 0.09 0.99 0.18 0.04 1.30 2014,2015,2016,2017
11539 Dr. Polonca Trebše 265.95 21.25 131.15 167.39 0.92 1199 69 21 0.04 4.01 0.11 0.13 4.29 2015,2016,2017
15074 Dr. Raja Gošnak Dahmane 126.00 0 35.00 68.96 0.41 299 78 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
15647 Dr. Klemen Bohinc 576.59 0 185.83 309.68 1.87 895 84 16 0.85 0 0 0 0.85 2014,2015,2016,2017 2012
20840 Dr. Darja Rugelj 227.82 0 98.38 140.57 0.77 72 34 5 0.03 0 0 0.05 0.08 2014,2015,2016,2017
22304 Dr. Mojca Bavcon Kralj 104.53 21.25 33.98 44.04 0.34 277 60 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
22443 Dr. Renata Vauhnik 137.44 0 16.91 56.83 0.42 54 17 5 0 0 0 0.25 0.25 2015,2016,2017
22776 Dr. Mojca Jevšnik 293.19 42.50 79.79 151.40 0.96 356 97 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
23172 Dr. Borut Poljšak 422.77 80.00 239.71 358.25 1.58 451 76 13 0.01 0 0.01 0 0.02 2014,2015,2016,2017
27679 Dr. Darja Istenič 0 0 0 0 0 27 10 3 0 1.89 0.95 0.43 3.27 2017
31673 Dr. Roman Štukelj 68.57 0 37.35 41.05 0.23 225 172 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
34488 Dr. Roghayeh Imani 152.98 27.52 96.89 110.41 0.56 36 11 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34903 Klara Jarni 5.88 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
36714 Miha Žitnik 29.38 14.46 14.46 14.46 0.11 7 7 1 0 0 0 0 0 2016,2017
37148 Judita Lea Krek 35.56 0 11.35 11.35 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37417 Mitja Drab 69.15 0 61.43 61.43 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
Skupaj 3621.44 369.07 1558.79 2253.42 12.43 5292 172 37 1.02 8.98 1.25 1.17 12.42
Izračun na število doktorjev 517.35 52.72 222.68 321.92 1.78 756.00 0.15 1.28 0.18 0.17 1.77
Izračun na FTE: 1.74 2081.29 212.11 895.86 1295.07 7.14 3041.38 0.59 5.16 0.72 0.67 7.14


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017