Program P3-0396

Celične in tkivne mreže

vodja programa Dr. Slak Rupnik Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 250.48 19.31 162.70 178.49 0.91 1158 115 19 1.18 1.47 0.17 0 2.82 2015,2016,2017
15291 Dr. Andrej Duh 14.73 0 0 13.33 0.05 63 23 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
15413 Dr. Dean Korošak 13.33 0 0 13.33 0.05 242 90 8 0 5.00 0.29 0 5.00 2015,2016,2017
23415 Dr. Jurij Dolenšek 146.43 0 62.22 78.01 0.48 88 24 6 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
23660 Rudi Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
24423 Dr. Lidija Križančić Bombek 0 0 0 0 0 16 8 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
28405 Dr. Marko Gosak 230.41 0 97.64 145.76 0.78 423 61 11 0 0 0.55 0 0.55 2015,2016,2017
29565 Dr. Maša Skelin Klemen 0 0 0 0 0 259 115 7 0 0 0 0 0 2017
32132 Dr. Andraž Stožer 261.43 19.31 119.85 162.96 0.90 89 24 5 0 1.17 0.31 0 1.48 2015,2016,2017 2013
33217 Ines Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 916.81 38.62 442.41 591.88 3.17 1803 115 23 1.18 7.64 1.32 0 9.85
Izračun na število doktorjev 327.43 13.79 158.00 211.39 1.13 643.93 0.42 2.73 0.47 0 3.52
Izračun na FTE: 1.00 916.81 38.62 442.41 591.88 3.17 1803.00 1.18 7.64 1.32 0 9.85


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017