Program P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

vodja programa Dr. Humar Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
19106 Dr. Miha Humar 1598.30 152.48 417.61 741.68 4.87 411 40 11 4.73 0.53 0.88 0.82 6.96 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00395 Dr. Marko Petrič 697.97 41.62 150.65 190.41 2.12 484 70 12 1.99 0.08 0 0.84 2.91 2012,2013,2014,2015,2016,2017
02937 Dr. Katarina Čufar 1297.98 254.96 635.68 713.16 4.53 1213 81 20 0.04 0.15 0.27 0.21 0.67 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05248 Dr. Franc Pohleven 599.35 100.00 100.00 163.13 1.85 580 77 12 0.09 0 0 0.08 0.17 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05732 Dr. Željko Gorišek 298.99 0 48.99 117.77 0.91 39 10 3 0.02 0.14 0 0.05 0.21 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10340 Dr. Dominika Gornik Bučar 157.21 0 51.20 51.20 0.48 15 7 3 0.68 0.47 0.15 0.58 1.88 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11223 Dr. Primož Oven 409.56 81.06 190.38 220.51 1.42 528 165 9 0.44 1.44 0.43 0.08 2.39 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12041 Dr. Ida Poljanšek 525.17 81.06 266.45 321.55 1.84 351 87 9 0 0.10 0 0 0.10 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13400 Dr. Leon Oblak 381.70 0 42.43 42.43 1.08 91 12 5 0 0.07 0 0.04 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15410 Dr. Sergej Medved 149.96 0 20.57 20.57 0.42 110 46 5 1.08 0.37 0 0.22 1.67 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16198 Dr. Jože Kropivšek 129.61 0 0 0 0.35 11 10 1 0.16 0.07 0 0 0.23 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16382 Dr. Milan Šernek 919.12 46.83 288.00 386.57 2.93 368 55 10 1.16 2.49 0.48 0.51 4.64 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17846 Borut Kričej 98.63 0 15.65 27.42 0.29 80 40 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
17848 Janez Renko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18149 Dr. Aleš Straže 114.83 0 54.11 74.11 0.40 33 9 4 0 0.05 0 0 0.05 2015,2016,2017
20385 Dr. Manja Kitek Kuzman 928.37 80.00 331.01 445.29 3.05 69 22 5 0.02 0.09 0.34 0.40 0.85 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20386 Dr. Matjaž Pavlič 189.00 20.37 90.34 102.11 0.64 88 24 5 0 0 0 0.03 0.03 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20457 Andreja Žagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24295 Dr. Matej Jošt 60.62 0 0 0 0.16 22 14 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24676 Dr. Maks Merela 386.45 115.31 176.30 217.46 1.37 63 19 5 0.01 0 0 0.03 0.04 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28502 Dr. Franc Budija 37.21 0 0 20.00 0.11 49 18 4 0 0 0 0 0 2012
28503 Dr. Boštjan Lesar 125.54 0 39.39 51.89 0.39 105 24 6 0 0.01 0 0.03 0.04 2014,2015,2016,2017
29227 Dr. Mirko Kariž 153.65 0 0 97.62 0.48 34 6 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
29428 Dr. Peter Prislan 40.58 27.83 27.83 27.83 0.17 337 53 11 0.10 1.02 0.11 0 1.23 2012 2012
29636 Luka Krže 7.06 0 0 0 0.02 26 26 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
30758 Dr. Viljem Vek 204.18 28.96 54.56 84.69 0.66 20 5 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
31145 Anton Zupančič 91.62 0 0 0 0.24 8 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31256 Maja Vaukner Gabrič 7.78 0 0 7.78 0.03 7 7 1 0 0 0 0 0 2012
31988 Dr. Ajda Ulčnik 12.06 0 0 0 0.03 6 6 1 0 0 0 0 0 2012 2013
32016 Dr. Aleš Ugovšek 60.64 0 0 0 0.16 21 5 3 0 0 0 0 0 2012 2013
33176 Dr. Nejc Thaler 518.51 0 108.14 283.05 1.64 11 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
34330 Dr. Matjaž Čop 194.22 46.83 119.37 136.04 0.72 14 6 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
36375 Mag. Mojca Žlahtič 269.47 32.11 151.09 180.78 0.96 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37425 Mag. Davor Kržišnik 36.13 0 16.58 16.58 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37804 Mag. Jure Žigon 83.55 20.37 40.06 71.01 0.31 8 5 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
37914 Marko Željko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38177 Mag. Jaka Levanič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 10785.02 1129.79 3436.39 4812.64 34.75 3544 165 28 10.52 7.08 2.66 3.92 24.18
Izračun na število doktorjev 550.26 57.64 175.33 245.54 1.77 180.82 0.54 0.36 0.14 0.20 1.23
Izračun na FTE: 2.74 3936.14 412.33 1254.16 1756.44 12.68 1293.43 3.84 2.58 0.97 1.43 8.82


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017