Program P4-0220

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

vodja programa Dr. Dovč Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05098 Dr. Peter Dovč 1179.18 22.79 275.95 403.18 3.61 1708 568 20 0.05 0.13 0.24 0.16 0.58 2012,2013,2014,2015,2016,2017
05008 Dr. Mojca Narat 374.42 79.45 167.04 245.04 1.32 417 71 11 0.44 0.01 0.44 0.09 0.98 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07914 Dr. Dušan Benčina 255.76 79.45 145.49 203.68 0.97 341 40 11 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10412 Dr. Simon Horvat 606.56 64.56 394.41 466.01 2.23 706 82 17 0.07 0.21 0 0.16 0.44 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11906 Dr. Aleš Snoj 534.73 89.52 317.89 447.84 2.00 447 51 11 0 0.11 0.21 0.10 0.42 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13152 Dr. Damijan Vokač 26.07 0 0 17.16 0.08 36 13 5 0 0.01 0 1.29 1.30 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13343 Dr. Nadja Kokalj Vokač 198.17 0 12.50 12.50 0.55 257 34 10 0 0 0 5.00 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15658 Dr. Simona Sušnik Bajec 307.51 56.67 173.65 259.74 1.15 387 32 11 0 0.03 0.06 0 0.09 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15747 Andreja Zagorac 60.59 0 0 0 0.16 109 15 8 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16361 Dr. Tanja Kunej 1303.84 228.00 444.84 657.84 4.37 794 192 15 0 0.04 0 0 0.04 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18205 Dr. Boris Zagradišnik 132.66 0 12.50 12.50 0.37 251 87 8 0 0 0 1.29 1.29 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18851 Simona Varžič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18852 Suzana Zagorc-Lapuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18853 Ljubica Šalgaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18981 Dr. Tatjana Kavar 35.23 0 0 0 0.09 252 46 8 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
20135 Dr. Alenka Erjavec Škerget 55.41 0 0 0 0.15 100 15 8 0 0 0 1.29 1.29 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20200 Dr. Špela Stangler-Herodež 101.72 0 0 0 0.27 142 101 6 0 0 0 2.59 2.59 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22445 Dr. Andrej Razpet 32.80 0 0 13.30 0.10 709 568 7 0 0 0 0 0 2012
23779 Nina Brumec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
24298 Dr. Irena Oven 141.93 56.67 93.15 93.15 0.54 208 79 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24769 Dr. Gregor Gorjanc 450.57 192.03 345.51 370.03 1.81 223 36 7 0 0.08 2.85 0.43 3.36 2015,2016,2017
27545 Dr. Rebeka Lucijana Berčič 22.79 22.79 22.79 22.79 0.12 56 21 4 0 0 0 0 0 2012
27547 Dr. Zala Prevoršek 29.57 28.90 28.90 28.90 0.14 42 36 2 0 0 0 0 0 2012
28180 Dr. Mojca Simčič 62.69 0 0 30.29 0.19 55 26 3 0 0.09 3.85 0 3.94 2016
28505 Dr. Jernej Ogorevc 211.51 0 43.77 105.37 0.66 115 83 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28506 Dr. Urška Sivka 44.81 0 0 20.85 0.13 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2012
29430 Dr. Ivanka Cizelj 190.70 51.12 138.71 173.05 0.75 39 11 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29431 Dr. Daliborka Dušanić 96.92 56.67 56.67 56.67 0.38 33 11 3 0 0 0 0 0 2012,2013 2012
29432 Dr. Rok Keber 0 0 0 0 0 128 29 4 0 0 0 0 0 2012 2012
30811 Dr. Danijela Krgović 36.82 0 0 0 0.10 43 23 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
31911 Dr. Eva Čeh 44.92 0 0 17.95 0.13 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
31912 Dr. Nina Cirkvenčič 28.06 0 0 23.85 0.09 6 3 2 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
32581 Dr. Minja Zorc 241.30 0 19.36 68.10 0.70 94 29 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
33147 Dr. Luka Bolha 41.09 0 14.92 14.92 0.13 7 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
33149 Irena Godnič 93.83 0 60.97 79.76 0.34 165 82 5 0 0 0 0 0 2012,2013
33151 Dr. David Stanković 127.20 0 46.95 46.95 0.40 5 3 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
33997 Vesna Mrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34334 Dr. Jasmina Beltram 41.85 17.78 17.78 17.78 0.14 5 5 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
34335 Dr. Saša Koprivec 39.39 0 33.48 33.48 0.15 3 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
34336 Andrej Renčelj 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
34506 Dr. Manuela Čitar 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2016,2017
35373 Ida Djurdjevič 55.87 0 36.78 36.78 0.19 3 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
37309 Jernej Bravničar 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2016,2017
37602 Jelena Zurc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37926 Julija Benko Miler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38146 Mag. Tanja Tesovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38858 Katja Skulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
39091 Mag. Nika Nemec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 7206.47 1046.40 2904.01 3979.46 24.51 4478 568 29 0.56 0.71 7.65 12.40 21.32
Izračun na število doktorjev 353.26 51.29 142.35 195.07 1.20 219.51 0.03 0.03 0.38 0.61 1.05
Izračun na FTE: 3.87 1862.14 270.39 750.39 1028.28 6.33 1157.11 0.14 0.18 1.98 3.20 5.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017