Program P5-0070

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

vodja programa Dr. Žitnik Serafin Janja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05801 Dr. Janja Žitnik Serafin 1135.61 160.00 387.44 627.44 3.82 21 14 2 0 0.11 0.01 0.01 0.13 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04637 Dr. Irena Gantar Godina 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2012
04926 Dr. Marjan Drnovšek 466.00 0 160.00 210.00 1.49 2 1 1 0 0 0.01 0 0.01 2012,2013,2014,2015
08369 Dr. Mirjam Milharčič Hladnik 1147.82 0 332.94 542.94 3.64 15 7 2 0 0.03 0.01 0.14 0.18 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11240 Dr. Marinka Lukšič-Hacin 655.93 0 142.54 242.54 2.01 9 9 1 0 4.01 0.03 0.02 4.06 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17057 Dr. Aleksej Kalc 1257.56 0 382.46 473.84 3.92 8 2 2 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017
17547 Špela Marinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19251 Dr. Nataša Rogelja 410.45 80.00 286.38 286.38 1.52 7 3 2 0 0.27 0.01 0 0.28 2014,2015,2016,2017
20379 Dr. Jernej Mlekuž 1344.19 205.77 451.67 621.67 4.43 17 7 2 0 0.29 0.03 0.12 0.44 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20685 Dr. Jure Gombač 404.32 0 114.92 134.92 1.25 8 7 1 0 0.15 0.01 0.17 0.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23510 Dr. Kristina Toplak 369.00 0 123.65 123.65 1.14 2 1 1 0 1.73 0.01 0 1.74 2012,2013,2014,2015,2016,2017
26502 Dr. Martina Bofulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
32551 Dr. Marijanca Ajša Vižintin 401.94 0 221.65 341.65 1.45 5 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
32773 Mateja Gliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37540 Mag. Jerneja Brumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 7592.82 445.77 2603.65 3605.03 24.67 95 14 5 0 6.59 0.12 0.47 7.18
Izračun na število doktorjev 862.82 50.66 295.87 409.66 2.80 10.80 0 0.75 0.01 0.05 0.82
Izračun na FTE: 3.01 2522.53 148.10 865.00 1197.68 8.20 31.56 0 2.19 0.04 0.16 2.39


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017