Program P5-0126

Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

vodja programa Dr. Zgaga Pavel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05263 Dr. Pavel Zgaga 1258.52 143.00 143.00 503.00 3.90 15 10 2 0 2.41 0 0.03 2.44 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06565 Dr. Bojan Dekleva 111.76 0 0 0 0.30 297 292 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11611 Dr. Mojca Peček Čuk 868.27 93.30 378.43 518.43 2.98 46 7 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11940 Dr. Alenka Kobolt 200.00 0 0 0 0.53 9 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013
13902 Dr. Darja Zorc Maver 65.88 0 0 26.00 0.20 0 0 0 0 0.28 0 0 0.28 2014,2015,2016,2017
16082 Dr. Janez Krek 727.73 0 250.55 290.55 2.30 0 0 0 0 0.41 0 0 0.41 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16083 Dr. Mitja Krajnčan 69.19 0 0 0 0.18 3 2 1 0 0.14 0 0 0.14 2012
18389 Dr. Urban Kordeš 1136.20 150.89 495.62 495.62 3.79 7 3 2 0.20 0 0 0 0.20 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19638 Dr. Irena Lesar 385.20 0 76.34 76.34 1.13 19 7 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
21371 Dr. Špela Razpotnik 178.94 0 0 16.00 0.49 4 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31998 Dr. Ana Jovanović 80.00 0 0 40.00 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013 2014
39244 Mag. Florian Klauser 29.41 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 5111.10 387.19 1343.94 1965.94 16.12 379 292 5 0.20 3.24 0 0.03 3.47
Izračun na število doktorjev 638.89 48.40 167.99 245.74 2.02 47.38 0.03 0.41 0 0 0.43
Izračun na FTE: 2.27 2251.59 170.57 592.04 866.05 7.10 166.96 0.09 1.43 0 0.01 1.53


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017