Program P5-0168

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

vodja programa Dr. Ferligoj Anuška


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02465 Dr. Anuška Ferligoj 1019.63 355.76 454.26 464.26 3.57 499 79 13 0 0.40 0 0 0.40 2012,2013,2014,2015,2016,2017
10155 Dr. Vasja Vehovar 436.03 119.90 179.83 213.17 1.50 672 263 11 1.30 5.00 3.11 0.31 6.30 2012,2013,2014
13767 Dr. Andrej Mrvar 299.09 56.97 149.92 149.92 1.04 306 78 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16367 Dr. Tina Kogovšek 331.24 91.41 172.64 185.97 1.18 126 28 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17913 Dr. Katja Lozar Manfreda 47.06 0 0 0 0.13 409 263 5 0 0.45 0 0 0.45 2012,2013,2014
19074 Dr. Gregor Petrič 728.35 393.91 529.88 529.88 2.90 66 17 5 0 1.04 0 0 1.04 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19505 Dr. Damjan Škulj 497.81 0 247.95 359.88 1.74 91 26 6 0 0 0 0.02 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23424 Dr. Vesna Dolničar 239.12 158.31 212.58 212.58 1.03 104 89 4 0 2.20 0.11 0 2.31 2012,2013,2014
23677 Dr. Boštjan Berčič 12.92 0 12.92 12.92 0.05 24 12 3 0 0 0 0 0 2012,2013
23827 Dr. Bojana Lobe 106.77 0 27.76 47.76 0.33 6 6 1 0.25 0.29 0 0 0.54 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27574 Dr. Andraž Petrovčič 333.10 189.02 251.65 273.11 1.37 47 14 5 0.57 0.05 0 0 0.62 2012,2013,2014
27576 Dr. Aleš Žiberna 460.52 205.53 322.27 322.27 1.79 60 31 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28074 Dr. Luka Kronegger 302.29 235.02 262.90 272.90 1.33 78 26 5 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29585 Dr. Rok Erman 13.49 0 0 0 0.04 8 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2012
29896 Anja Kolak 47.31 0 29.53 29.53 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
30704 Dr. Jernej Berzelak 32.97 0 0 13.33 0.10 275 263 3 0 0.27 0 0 0.27 2012,2013,2014 2014
31468 Dr. Rok Platinovšek 22.59 0 0 19.20 0.07 2 1 1 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014 2013
31695 Mag. May Doušak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
31975 Dr. Katja Prevodnik 132.47 85.45 132.47 132.47 0.59 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2015
32560 Bernarda Debelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33521 Dr. Ana Slavec 50.98 0 0 33.33 0.16 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014 2016
33580 Dr. Boris Cergol 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
34673 Dr. Sonja Bezjak 58.82 0 0 0 0.16 3 3 1 0 0 0 0 0 2014
34789 Mag. Gregor Čehovin 8.82 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
35389 Mag. Anže Sendelbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
36383 Mag. Sara Atanasova 188.21 55.58 96.32 96.32 0.66 1 1 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37184 Mag. Marjan Cugmas 81.46 42.92 42.92 42.92 0.31 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
37996 Dr. Bojan Korenini 35.29 0 0 0 0.09 3 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 5486.34 1989.78 3125.80 3411.72 20.33 1734 263 21 2.12 9.72 3.22 0.33 11.97
Izračun na število doktorjev 435.42 157.92 248.08 270.77 1.61 137.62 0.17 0.77 0.26 0.03 0.95
Izračun na FTE: 2.20 2493.79 904.45 1420.82 1550.78 9.24 788.18 0.96 4.42 1.46 0.15 5.44


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017