Program P5-0337

Pravni izzivi informacijske družbe

vodja programa Dr. Žnidaršič Skubic Viktorija


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
17042 Dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 937.25 320.00 480.00 640.00 3.46 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 2012,2013,2014,2015,2016,2017
03096 Dr. Lojze Ude 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0.01 0.26 0.66 2012,2013
06414 Dr. Peter Grilc 210.98 0 0 80.00 0.61 0 0 0 0.43 0.17 0 0.11 0.71 2012,2013,2014,2016,2017
11555 Dr. Bojan Bugarič 767.25 341.43 429.59 529.59 2.92 40 23 2 1.03 0 0.12 0.17 1.32 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12049 Dr. Miha Juhart 575.03 0 71.11 231.11 1.73 0 0 0 0.52 0.09 0 0.17 0.78 2012,2013,2014,2016,2017
14309 Dr. Katarina Zajc 267.01 33.87 168.96 188.96 0.97 22 9 3 0 0.13 0.04 0 0.17 2013,2014
17039 Dr. Klemen Podobnik 375.49 53.33 53.33 123.33 1.16 0 0 0 1.89 0.39 0.07 0.53 2.88 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21620 Dr. Damjan Možina 1149.40 93.60 153.60 473.60 3.55 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23414 Dr. Jerca Kramberger Škerl 458.82 80.00 80.00 280.00 1.51 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24285 Dr. Ana Vlahek 707.84 133.33 193.33 463.33 2.42 0 0 0 0.20 0.79 0.05 0.12 1.16 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24286 Dr. Vasilka Sancin 518.23 0 72.86 152.86 1.53 0 0 0 0 0.37 0.06 0.11 0.54 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25496 Dr. Meta Ahtik 158.82 0 0 80.00 0.47 5 4 1 0.14 0 0 0 0.14 2014,2015,2016,2017
25611 Dr. Matija Damjan 529.80 0 16.00 186.00 1.54 0 0 0 0.93 0.09 0.11 0.52 1.65 2012,2013,2014,2015,2016,2017
27793 Saša Šest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29373 Dr. Samo Bardutzky 193.47 11.31 11.31 117.97 0.62 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2013
30695 Dr. Gregor Dugar 322.83 0 160.00 200.00 1.10 0 0 0 0 0.69 0.05 0 0.74 2014 2013
39236 Mag. Petra Hren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Skupaj 7172.22 1066.87 1890.09 3746.75 23.59 71 23 4 5.53 2.73 0.51 2.13 10.90
Izračun na število doktorjev 607.82 90.41 160.18 317.52 2.00 6.02 0.47 0.23 0.04 0.18 0.92
Izračun na FTE: 1.55 4627.24 688.30 1219.41 2417.26 15.22 45.81 3.57 1.76 0.33 1.37 7.03


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017